Po martinských uliciach s knihou

484

Vo štvrtok 29. 11. 2018 na pôde Turčianskej knižnice v Martine uviedli kamienkami zo záhrady tamojšieho Múzea Martina Benku do života unikátnu knihu. Pod názvom Po martinských uliciach autori Peter Cabadaj, Marián Grupač a Igor Válek predstavujú Martin prostredníctvom ulíc, pomenovaných podľa významných osobností i udalostí.

Myšlienka sa rodila dlhšie a knihu sa podarilo vydať aj vďaka podpore mesta a zainteresovanosti Vydavateľstva Kozák-press i jeho riaditeľa Jaroslava Kozáka i ostatných členov tvorivého kolektívu. „Martinčania a priaznivci centra národnej kultúry Slovákov doteraz takúto knihu nemali. Jej vydanie významne podporuje nielen stav vedomostí o Martine, ale aj prirodzený lokálpatriotizmus, potrebný k ďalšiemu rozvoju,“ povedal jeden zo spoluautorov I. Válek. „Chceli sme knihu, ktorá odpovie na otázky a zároveň je príkladom aj pre iné mestá, že dá sa urobiť zaujímavým spôsobom publikácie, ktorá predstaví históriu a príbehy osobností,“ dodal P. Cabadaj.

Všetci sa zhodli, že časom môžu vzniknúť knihy dokumentujúce príbehy domov. Veď v Martine je veľa takých, kde žili popredné osobnosti nielen slovenského, ale aj medzinárodného významu.