Poďakovanie za zbierku na pamätnú tabuľu (Úspešná iniciatíva Spolku slovenských spisovateľov a Literárneho týždenníka )

809
Kukučínova socha v bratislavskej Medickej záhrade

Literárnom týždenníku (č. 43 – 44) zo dňa 12. decembra 2018 sme oznámili, že dňom 31. 12. 2018 sa končí finančná zbierka vyhlásená Spol­kom slovenských spisovateľov a našou redakciou na vyhotovenie a umiestnenie pamätnej tabule ako vyjadrenie vďaky chorvátskemu sochárovi Ivanovi Mestro­vićovi, autorovi sochy Martina Kukučí­na v bratislavskej Medickej záhrade, a manželom Rudinskovcom, ktorí vý­raznou mierou prispeli k vyhotoveniu bronzových odliatkov a dovezeniu tejto sochy z Ameriky do Bratislavy. Ako sme informovali v spomenutom vydaní LT, ku dňu 12. 12. 2018 sa do zbierky zapojilo 71 ľudí a organizá­cií s celkovou sumou 2 240 eur. Do 31. 12. 2018 prispeli ďalší darcovia: Anton Blaha, Bratislava (100 eur), Mária Blahová, Bratislava (50 eur), Nina Blanárová, Trenčín (20 eur), Otto Gáťa, Žilina (20 eur), Mária Hargašová (20 eur), Bernadetta Hozová, Bratislava (50 eur), Dušan Kerný, Bratislava (20 eur), František Kosorín, Bratislava (25 eur), Jozef Markuš, Bratislava (33 eur), Mária Mikušová, Bratislava (10 eur), J. a M. Zimanovci (50 eur). Celkovo sa teda zozbieralo 2 638 eur. Pamätná tabuľa je už prakticky dokonče­ná, čakajú nás posledné rokovania s bra­tislavskou samosprávou. Peniaze sa použijú na vyhotovenie a osadenie tabule i na úpravu okolia a údržbu sochy Martina Kukučína. Úprim­ne ďakujeme všetkým, ktorí sa zapoji­li do zbierky. Predpokladáme, že po vybavení nevyhnutných formalít sa odhalenie pamätnej ta­bule uskutoční v prvom štvrťroku 2019. Termín sa musel odsunúť pre povoleb­né personálne zmeny v samosprávnych orgánoch Bratislavy.                                                                          Pozvánku na sláv­nostné odhalenie tabule vopred uverej­níme.

Foto: Igor Válek