Rekonštrukciou podporia odkaz maliara Benku

680

Ako uvádzame https://literarnytyzdennik.sk/rekonstrukcia-muzea-martina-benku-v-martine/ v Martine sa začína rekonštrukcia Múzea Martina Benku. Múzea v dome, v ktorom prežil jeden z najvýznamnejších slovenských výtvarných umelcov poslednú dekádu života – od začiatku roka 1959 do konca júna 1971. Rok po Benkovej smrti, v roku 1972, bola v dome, projektovanom martinským staviteľom Ivanom Kleinom, otvorená expozícia o živote a diele všestranného umelca. (Budova je vedená v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom 578 ako pamätný dom Martina Benku.) Martin Benka ešte počas svojho života 10. marca 1960 odovzdal formou darovacej zmluvy podstatnú časť svojej tvorby (5 200 výtvarných diel) československému štátu prostredníctvom správy Slovenského národného múzea. Vo svojom závete zanechal štátu aj predmetný dom a celé svoje ostatné umelecké dielo, rovnako v správe Slovenského národného múzea, a tiež finančnú hotovosť, ktorú – vrátane autorských práv – spravuje Komisia pre správu pozostalosti Martina Benku pri Fonde výtvarných umení. Táto hotovosť a príjmy z autorských práv sú v zmysle majstrovho želania základom každoročne odovzdávanej Ceny Martina Benku určenej začínajúcim i etablovaným výtvarným umelcom a teoretikom umenia. Slovenské národné múzeum sa pri správe Benkovho majetku snaží plne rešpektovať želanie umelca, uvedené v jeho poslednej vôli: „… dom… sa stane pamätným múzeom mojej celoživotnej a inej práce na poliach štúdia a môjho snaženia. Mojou vôľou je, aby sa táto podmienka plne rešpektovala aj po mojej smrti… a všetky darované diela a zariadenie… ostanú v tomto dome, ako  pamätnom múzeu tak, ako sa teraz nachádzajú.”                                        „Vzhľadom k rozsahu stavebných prác, ktoré Múzeum Martina Benku čakajú, bolo nevyhnutné bezodkladné vyprázdnenie objektu, a preto Slovenské národné múzeum pristúpilo k uzatvoreniu expozície pre návštevnícku verejnosť od 16. februára 2019, ktoré potrvá minimálne do konca tohto roka”, uviedla Mária Halmová so SNM v Martine.              Pripomíname, že aj v tejto súvislosti narastá význam veľkej výstavy Martina Benku na Bratislavskom hrade. O nej sa dočítate viac onedlho, sledujte náš portál.

Pozvánka na veľkú Benkovu výstavu na Bratislavskom hrade

Foto: SNM a Igor Válek