Poézia Margity Ivaničkovej

660

Nedávno sme gratulovali invenčnej literátke, dlhoročnej členke Spolku slovenských spisovateľov a organizátorke literárneho života hlavne v časti Slovenska pod hradom Matúša Čáka. Poetke, spisovateľke literatúry pre deti a mládež, publicistke, redaktorke a prekladateľke Margite Ivaničkovej (* 30. 11. 1953 v Trenčíne). Básne publikovala časopisecky (Literárny týždenník, Slovenské pohľady, Slovenské národné noviny, Dotyky), knižne debutovala básnickou zbierkou občianskej a ľúbostnej lyriky Všetkým dňom stvorenia (1995), nasledovala zbierka Fotosyndcéra (2002).

Vzťah detí a dospelých analyzovala v zbierke Aj v rozprávke je to tak (1996) adresovanej detským čitateľom. Pre deti napísala prozaické knihy plné veselej metaforiky a vnútornej poézie Pyžamkáči (2003), Kamienka a Viťúz (2009) a S troma psami za pätami: Zvieratá vedia o nás viac, ako si myslíme (2016). Invenčnej literátke prajeme zdravie aj pohodu, aby aj naďalej obohacovala slovenský literárny život.

 

ODKAZ KRÁĽOVI KRÁĽOV

Keby si ku nám prišiel dnes –
podobný ľuďom – ako vtedy,
nájdeš dohola vyrúbaný les
a horu novej trendy-biedy.

Keby si ku nám prišiel dnes,
bez dlhých vlasov, v módnom outfite,
nájdeš tu duše hore bez
a telá k obrazovke pribité.

Keby si ku nám prišiel dnes
rozčesať naše zauzlené dredy,
štekol by po tebe máloktorý pes.
Vyhnali by ťa znova. Ako vtedy.

Keby si ku nám prišiel dnes,
rozhodol by väčší počet SMS:
Na koho to slovo padne?
Kto modré klbko hadov rozmotá?
Smrť krížom, Pane,
už znie ľuďom fádne.
Celá Zem je dnes
Tvoja Golgota.

 

DYMNÁ NOVOROČNÁ IDYLA

Vietor si dal natešene ruky v bok
z hrdiel sypali sa kryštáliky
konáriská nakúkali cez oblok
a bolo viac spolu ako s nikým

Lietali slová ako zátky z fľaše
žičlivé ako víno, ktoré vie
že radosť nie je dcérou roztopaše
že chlieb si k soli pýta živý smiech

Vlnivo mäkko medzi nimi bolo
a vôbec nikto netúžil mať sólo
hoci to predtým veľmi veľmi chcel

Ale aj tak ti vďaka cigareta
za tvoj dymný modrosnivý mail
Nevymažem si ho ale zapamätám

 

FALSUMSONET

Ani pavučina nie je taká protivná –
priznaná pasca na svet v kvapke rosy
neprieči sa jej ani krok nôh bosých
aj keď ním hlavy kvetov zotína

To naše hlavy vyváľajme si na kláty
krotučko, dobrovoľne a vedome
V hardporne si píska holá Salome
virtuálny prach už sa mení na zlatý

Nech žije sloboda zdúhovených figurín
podobáme sa im čoraz viac a viac
úloha plnená – byť free cool a in

Falošnými kartami hrajú aj bezrukí
čierna je za bielu týždeň je za mesiac
Kríž na chrbte nosia aj čierne pavúky

Ilustračné foto: pixabay.com