Pohľad do historického kalendára

43

17. júna
Svetový deň boja proti rozširovaniu púští a sucha

Svetový deň boja proti dezertifikácii a suchu – Valné zhromaždenie OSN v roku 1994 vyhlásilo 17. jún za Svetový deň boja proti rozširovaniu púští a sucha, v rovnakom roku bol v Paríži prijatý Dohovor OSN o boji proti dezertifikácii v krajinách postihnutých vážnym suchom alebo dezertifikáciou, hlavne v Afrike. 17. jún 2006 sa považuje za osobitnú udalosť – rok 2006 bol vyhlásený za rok boja proti suchu a rozširovaniu púští na 58. riadnom Valnom zhromaždení OSN. Rozhodnutie bolo prijaté na podporu prevencie postupujúcej dezertifkácie na celom svete.

1764 – Panovníčka Mária Terézia zvolala do Bratislavy uhorský snem. Keďže rokovanie so stavmi neviedlo k úspechu, zasadanie snemu rozpustila a až do svojej smrti už nezvolala žiadny snem. Reformné zmeny zavádzala bez súhlasu snemu. Pri presadzovaní reforiem bola v neustálom konflikte hlavne s uhorskou šľachtou.

1818 – narodil sa francúzsky skladateľ Charles François Gounod, predstaviteľ francúzskej lyrickej opery: Faust a Margaréta, Rómeo a Júlia. Tiež autor chrámovej a inej hudby: Ave Maria. Zomrel 18. októbra 1893.

1830 – začala sa pravidelná lodná preprava osôb a nákladov po Dunaji. Na svoju cestu po Dunaji sa vydala paroloď Franz I. po trase Viedeň – Bratislava – Budapešť. Dunajská paroplavebná spoločnosť mala v Bratislave svoju agentúru.

1882 – narodil sa ruský skladateľ Igor Fjodorovič Stravinskij. Žil v zahraničí, mal francúzske i americké občianstvo. Z diela: balety – Vták Ohnivák, Petruška, Svätenie jari, opery – Slávik, Mavra, opera-oratórium Oidipus rex, Žalmová symfónia a i. Zomrel 6. apríla 1971 v New Yorku.

1905 – v Turčianskych Tepliciach, Diviakoch sa narodil politik, advokát Jozef Lettrich. Počas 2. svet. vojny bol aktívny v ilegálnej SNR, v rokoch 1945-48 predseda SNR. Po februári 1948 emigroval do USA, kde bol predsedom Rady slobodného Československa. Prednášal na amerických univerzitách. Zomrel 29. novembra 1969 v New Yorku.

1945 – obnovili pravidelné vysielanie bratislavského rozhlasu.

1946 – v Horných Štitároch v okrese Topoľčany sa narodil Ing. arch. Jozef Danák, osobnosť súčasnej slovenskej architektúry, má veľkú zásluhu na vzhľade centra mesta Trnava a prispel mnohými realizovanými objektmi či v Trnave, alebo na Slovensku. Najznámejšie projekty: administratívna budova Tatrasklo (1972), Dom spoločenských organizácií, Trnava (1975), Synagóga Trnava (1981), Dom kultúry ROH, Trnava (1978-1988), dostavba bloku na Suchom mýte v Bratislave (1995) a ďalšie. Za svoju prácu získal mnoho ocenení.

1950 – americký chirurg Richard Lawler uskutočnil prvú úspešnú transplantáciu obličky.

1959 – vzniklo Bábkové divadlo v Košiciach.

1962 – čs. futbalové mužstvo prehralo vo finále majstrovstiev sveta s Brazíliou v Santiagu de Chile a získalo striebornú medailu.

1965 – Podunajskú nížinu zasiahla povodeň, ktorú považujú za jednu z najväčších prírodných katastrof 20. storočia na Slovensku. K najviac postihnutým patrila aj obec Číčov, ktorú museli evakuovať a následky povodne odstraňovali niekoľko rokov. Dunaj vyhnal z domovov desaťtisíce ľudí, zničil 70 kilometrov železničných tratí. Mohutná voda najprv zaplavila Patince a Radvaň. Číčov bol zatopený 17. júna, keď sa pretrhla hrádza blízko obce a na Žitný ostrov sa valilo tisíc kubíkov vody za sekundu. V zaplavených oblastiach muselo viac ako 50-tisíc obyvateľov opustiť svoje domovy. Voda Podunajskú nížinu zaplavovala až tri týždne.

1972 – v USA vypukol politický škandál – Aféra Watergate, keď sa pracovníci aparátu republikánskeho prezidenta Richarda Nixona vlámali do ústredia Demokratickej strany v komplexe Watergate vo Washingtone a snažili sa umiestniť do budovy odpočúvacie zaradenie. Prezident Richard Nixon musel pod tlakom dôkazov 9. augusta 1974 odstúpiť z funkcie.

2002 – zomrela herečka a speváčka Zora Kolínska. Bola členkou Krajového divadla v Trnave, v Bratislave hrala v Divadle poézie, v Divadle na Korze a na Novej scéne. V roku 1990 bola jednou zo zakladajúcich členov a členiek divadla Astorka Korzo ’90. Za stvárnenie Akuliny v hre Maxima Gorkého Scény z domu Bessemenovovcov získala Cenu za najlepší ženský herecký výkon sezóny 1997/1998 DOSKY ´98. Moderovala tiež televíznu reláciu Repete. Narodila sa 27. júla 1941 v Kráľovej Lehote.

2008 – v Bratislave zomrel architekt Dušan Kuzma, absolvent Fakulty architektúry a pozemného staviteľstva SVŠT v Bratislave. V roku 1960 založil na bratislavskej Vysokej škole výtvarných umení (VŠVU) študijný odbor architektúra, kde vychoval desiatky tvorcov. Podieľal sa na formovaní slovenskej architektúry 20. storočia a verejnosti je známy najmä ako tvorca pamätníka SNP v Banskej Bystrici, ktorý vznikol v rokoch 1964-69 v spolupráci s Jozefom Jankovičom. Spolupracoval na budove Matice slovenskej v Martine, dôležité sú jeho diela v oblasti pamätníkovej tvorby i projekty rodinných domov. Narodil sa 17. marca 1927 v Mestečku.

2014 – zomrel Ivan Balaďa, slovenský filmový a divadelný režisér, pracoval v bratislavskom štúdiu Československej televízie v rokoch 1959 – 1961. Nakrútil televízne filmy Smrť sa volá Engelchen (1960), Tri gaštanové kone (1967), Oči plne snehu (1983) a Biela voči oblohe (trojdielny film – 1986). Film Archa bláznů komunistický režim zakázal a verejne ho uviedli až v roku 1990 na MFF v Karlových Varoch. Spolupracoval najmä s českými divadlami (napr. v Olomouci, Zlíne). Ivan Balaďa sa narodil 1. januára 1936 v Bratislave.