Polstoročie v zápisníkoch

702

Leopold Moravčík je novinárom, ktorý polstoročie pracoval v televízii a v printových médiách. Po skončení štúdia žurnalistiky (1964) na Komenského univerzite v Bratislave, si dopĺňal vedomosti na postgraduálnom štúdiu medzinárodného práva a vzdelanie dokončil na Fakulte žurnalistiky Karlovej univerzity v Prahe. V médiách sa venoval medzinárodným otázkam a táto oblasť písania ho zaviedla do päťdesiatich krajín. Svoje poznatky zúžitkoval vo viacerých knihách literatúry faktu (napr. Čína na dlhom pochode; Lži, ktoré zmenili svet; Bastardi v politike), no priznal, že toho spoznal oveľa viac, ako v knihách uverejnil.

Zvyčajne to boli rozličné zážitky, epizódy, scénky zo života, ktoré sa do aktuálnych reportáží nevmestili. Hromadili sa v zápisníkoch, často sa na ne zabudlo. Stránky v zápisníkoch žltli. Do reportáží sa sotva dostali osobné pocity či emócie. Aktuálnosť udalostí či momenty často majúce vplyv na svetový chod dejín prekryli osobné zážitky, potláčali ich do úzadia. Autor konštatoval, že polstoročie pôsobenia na poste žurnalistu je „dostatočným dôvodom pozrieť sa na prežité a zažité vlastnou optikou…“ Tento pohľad mal základ na stránkach zápisníka. Znova si takmer zabudnuté poznámky prečítal, zahĺbil sa do nich, zistil v nich trvalú aktuálnosť a potom tie „naj zážitky“ zveril do obsahu tejto knihy.

Z tej päťdesiatky krajín, ktoré navštívil, reinkarnoval to najzaujímavejšie, čo ani s odstupom rokov čitateľa nebude nudiť. Lýbia, Sudán, Izrael, Irak, Afganistan, India, Čína, USA a ďalšie krajiny predstavil v sedemnástich kapitolách, aby záver knihy ovenčil „novinárskymi paberkami“, nie veľmi rozsiahlymi epizódami z ciest, no zato s veľmi zaujímavým obsahom Z dnešného hľadiska až kuriózne pôsobí prvá cesta za hranice, do Kazachstanu. L. Moravčík bol vtedy študentom tretieho ročníka žurnalistiky, keď skupina študentov z Bratislavy išla na brigádu do kazachstanského sovchozu, aby pomohli zušľachtiť nekonečnú ľadom ležiacu step na poľnohospodársku pôdu.

Zážitky brigádnikov sa z dnešného pohľadu zdajú až neuveriteľné. Mladšej generácii čitateľov hádam treba vysvetliť pojmy brigáda, celiny, sovchoz, kolchoz. Autor zažil peripetie aj v USA, kde jeho a manželku zadržala polícia a vďaka byrokracii trvalo istý čas, kým sa veci vysvetlili. Každá kapitola v Moravčíkovej knihe presviedča čitateľa, že hľadanie v starých zápisníkoch prináša osviežujúci a poučný pohľad na časy dávno či nedávno prežité. No sú aj milou kronikou, ktorá vážne i úsmevne vie čitateľa pobaviť i poučiť.

Leopold Moravčík
OBJAVENÉ V ZÁPISNÍKOCH

Bratislava: Perfekt, 2019, 1. vyd., 190 s., ISBN 978-80-8046-920

Zdroj: Ivan Szabó: Polstoročie v zápisníkoch. In: Literárny týždenník, ročník XXII, č. 39 – 40 (13. 11.2019), ISSN 0862-5999, s. 13