Portál bude ešte pútavejší a jeho obsah kvalitnejší

500

Náš portál sa za takmer rok svojej existencie stal reálnym sprievodcom pre ľudí, ktorý dobre vedia, že kultúra a jej mnohé prejavy sú tou časťou nášho spoločenského života, bez ktorej by sme boli takpovediac “chudobný duchom”. O februára 2019 sa nám podarilo stabilizovať štruktúru nášho kultúrno-spoločenského portálu tak, aby jeho návštevník dostával aktuálne informácie o napríklad nových knihách, mal prehľad o aktuálnych výstavách a či koncertoch, vedel, kam ísť na divadelnú premiéru a či na besedu s tvorivým človekom o výsledkoch jeho práce. Tvorivosť a tvorivý návštevníci portálu zas dostávajú informácie o súťažiach, v ktorých môžu získať odborný pohľad na svoje diela, získať ocenenia…

Ešte pripomienka, že hneď pod hlavičkou portálu nájdete päť “odkazov”, už ich pomenovania – Svet literatúry, Zrkadlo histórie, Pozvánky a súťaže, Vydavateľstvo SSS a Archív tlačených čísel – veľa napovedajú o ich obsahu. V “bežiacom” riadku nájdete Aktuality kultúrno-spoločenského diania u nás. Potom nasleduje TOP päťka významných udalostí z tohto spektra života v krajine pod Tatrami. Ďalej je upútavka na aktuálne predávanú tlačenú podobu časopisu Literárny týždenník, hneď vedľa nej si môžete prečítať to predchádzajúce (kompletne v elektronickej listovateľnej podobe), nechýba odkaz na náš FB, ktorý bude pravidelne denne dopĺňaný. Sekcia Kultúra – Umenie – Spoločnosť prináša aktuálne pohľady na uvedené. Spravidla v pondelok sa budem prihovárať z tohto miesta (aktuálne predovšetkým o bohatom živote kultúry vo všeobecnosti), z tlačenej podoby Literárneho týždenníka budeme ponúkať výber článkov, zamýšľať sa môžete s aktuálnou Myšlienkou týždňa, pousmiať pri trefnom Úsmeve týždňa

Osobitné postavenie na portále má najstaršia a najpočetnejšia spisovateľská organizácia – Spolok slovenských spisovateľov. Mimochodom, vydanie spomínaného tlačeného periodika, ktorý je jeho časopisom a ktorého predaj sa práve skončil, si vďaka našej stránke môžete čítať ešte ďalšie dva týždne. Ani potom neskončí v „koši“, ale ho nájdete v prémiovej podobe v Archíve tlačených čísel.

Pripravujeme viacero zmien, ktoré náš portál urobia ešte pútavejším a obsah kvalitnejším tak, aby portál bol skutočným sprievodcom po svete diania (predovšetkým) v slovenskej kultúre a životom spoločnosti. 

Aj v celom roku 2020 platí: vitajte a príjemné čítanie! Na monitoroch počítačov, obrazovkách tabletov aj mobilných telefónov…

Ilustračné foto a koláž: Redakcia online LT a Pixabay.com