Portál dokorán otvorený (hlavne) literárnej tvorivosti

2792

Otvorili sme ponuku a možnosti pre literárne tvoriacich ľudí uchádzať sa o možnosť publikovať na našom portáli. Na pozitívnu reakciu sme nemuseli dlho čakať a do redakcie dostávame prvé literárne texty. Aktuálne ich posudzujeme a sumarizujeme, prvý výber z nich si už všetci návštevníci portálu môžu prečítať.

Literatúra a tvorba (nielen) v čase karantény – PONUKA NA PUBLIKOVANIE!

Upriamujeme pozornosť aj na literárnu súťaž pre krajanov a prípravu antológie slovenskej prózy Spolkom slovenských spisovateľov. Približujeme tvorivé aktivity knižníc, napríklad v Trnave, Piešťanoch, Košiciach a v Bratislave… Radi dáme priestor aj ďalším. Skrátka – výrazným domicilom nášho portálu sa čoraz viac bude stávať TVORIVOSŤ.

Trocha na inú nôtu. Je v ľudskej povahe a potom aj v našom ďalšom reálnom konaní, že v akejkoľvek ťažkej situácii hľadáme, nachádzame a potom využívame pozitíva. No a keďže ešte stále žijeme – nechápte to, prosím, ako zľahčovanie ťažkých dní, ale ako primeranú snahu o ich spríjemnenie – v dlhodobo najveselšom a najbláznivejšom mesiac roka, apríl, “spustíme” aj na veselšiu nôtu. Podrobnejšie nižšie…

Človek mieni, koronavírus mení. Taká je aktuálna parafráza ľudovej múdrosti. Ešte pred pár dňami sme písali, že sa začal marec a s pribúdajúcim svitom dní vyvstáva väčší priestor na trávenie voľného času, ktorý môžeme naplniť návštevou zaujímavého miesta, výstavy alebo koncertu. Alebo čítaním dobrej knihy a či sledovaním pútavého filmu, výstavy v galérii a či v múzeu, virtuálnych priestoroch… no hlavne z domu. Dianie v súvislosti s výskytom kornavírusu nás núti meniť aj obsah časopisu a vzhľadom na rušenie a či pozastavenie mnohých podujatí aj kultúrneho obsahu presunúť pozornosť na vetu vyznačenú vyššie polotučne.

Obmedzili sme spoločenské aj sociálne kontakty často iba na nevyhnutné minimum, vyhýbame sa návštevám miest s vysokou koncentráciou ľudí. Aj na portáli, v rámci obmedzených možností, pracujeme na tom, aby sme získali a vzápätí ponúkli čo najviac informácií ako kultúrne tráviť čas doma a či v kruhu blízkych. S dobrou knihou, sledovaním pútavého filmu, počúvaním kvalitnej hudby. Alebo hoci aj tvorbou svojich vlastných literárnych textov, ktoré potom prihlásite do jednej a či viacerých súťaží, ktoré sú vyhlásené.

V súčasnom pandemickom zovretí vírusu svet akoby (konečne!) spomalil. Pribrzdil svoj miestami až nezmyselne rýchly cval. Či vlastne spomalili ľudia. Spútaní zvonku „reťazami“ karantén a obmedzení si paradoxne uvoľňujeme svoje vnútra. Čistíme povinne nielen povinné rúška z tvárí, ale aj nepovinne (ne)povinné vzťahy a svety. Teda – môžeme. Stačí len záujem a chuť.

Tak je to. Môžeme spomaliť, pustiť sa do očisty, spozornieť a spájať sa. Vedome a či nevedome. Aj literatúra a jej tvorenie ponúka odjakživa ono spomalenie, čistenie (sa), spozornenie a spájanie. Vedome a či nevedome. Aj v časoch pandemických. Otvorme tú bezodnú (nie však Pandorinu!) truhličku a spomeňme si v tomto zmysle a či v téme aspoň na Boccacciov Dekameron, Márquézovu Lásku v čase cholery a Sto rokov samoty, Borgesove Dejiny večnosti a Knihu z piesku… Alebo hoci na Jarošovu Tisícročnú včelu a viaceré apokryfické prózy Petra Karvaša či Jána Lenča už priamo z našich končín. Alebo aj na zdanlivo „protipolné“ a oslobodzujúce humoresky Ema Bohúňa, Smrekove Písané na sude alebo na srdcia rozochvievajúcu Sládkovičovu poému Marína a Kostrovu báseň Ave Eva… Truhlička je bezodná, navyše koľko ľudí, toľko literárnych chutí. Stačí len záujem a chuť.

Ukladajte na papier, do pamäte počítačov a či do tabletov svoje myšlienky v prozaickej a či básnickej forme. Najlepšie keď sa budú formálnymi aj obsahovými atribútmi čo najviac približovať umeleckej literatúre, môžu to byť však aj publicistické texty a dokumentárne postrehy… Onedlho na portáli nájdu svoje miesto aj čitateľov.

Sledovaním portálu získate potrebný prehľad, informácie smerujúce aj k tipom na knihy aj k vyššie uvedeným činnostiam a miestam. Už nájdete napríklad čítanie na pokračovanie, vrcholí literárna súťaž o pútavé knihy.

Humor je pozitívny pohľad na svet a ten vo zvýšenej miere odporúčajú aj psychológovia. A my ponúkame smiech (lebo preukázateľne lieči!) s viacerými spisovateľmi. Napríklad v úryvkoch z literárneho klebetária Jaroslava Rezníka, pohľadmi do dejín veselej časti slovenskej literárnej spisby, spomienkou na Jaroslava Haška, ktorý prebrázdil Slovensko a všeličo veselé u nás zažil… Pozitívne teda a s prípustnou/potredbnou dávkou humoru…

Koronavírus rozdeľuje, no literatúra a všetky tvorivé procesy s ňou spojené tiež spájajú. Je dlhodobo nespochybniteľné, že výsadou kvalitnej literatúry z pera dobrých tvorcov je, nateraz bez ďalšej analýzy a či literárno-kritického pohľadu, spájanie prostredníctvom myšlienok a príbehov v textoch. Kvalitné literárne slovo, skrátene povedané, spája. Spája od začiatku svojho vzniku aj náš portál. Za viac ako rok existencie sa stal reálnym sprievodcom pre ľudí, ktorí vedia, že kultúra a jej mnohé prejavy sú tou časťou nášho života, bez ktorej by sme boli takpovediac “chudobní duchom”.

Pod hlavičkou portálu nájdete päť “odkazov”, už ich pomenovania – Svet literatúry, Zrkadlo histórie, Pozvánky a súťaže, Vydavateľstvo SSS a Archív tlačených čísel Literárneho týždenníka – napovedajú o ich obsahu. V “bežiacom” riadku nájdete Aktuality kultúrno-spoločenského diania. Potom nasleduje TOP päťka významných udalostí z tohto spektra života v krajine pod Tatrami – nateraz je venovaná hlavne čítaniu. Ďalej je upútavka na aktuálne predávanú tlačenú podobu časopisu Literárny týždenník, vedľa nej si môžete prečítať to predchádzajúce (kompletne v elektronickej listovateľnej podobe), nechýba odkaz na náš FB, pravidelne dopĺňaný. Sekcia Kultúra – Umenie – Spoločnosť prináša aktuálne pohľady na uvedené. Každý piatok sa prihováram z tohto miesta (aktuálne predovšetkým o bohatom živote kultúry vo všeobecnosti), z aktuálne vydaných kníh budeme ponúkať ukážky, zamýšľať sa môžete s aktuálnou Myšlienkou týždňa, súťažiť o knihy v literárnej súťaži

Aj v ostávajúcej časti roku 2020 stále platí: vitajte a príjemné čítanie! Na monitoroch počítačov, obrazovkách tabletov aj mobilných telefónov…

Ilustračné foto a koláž: Redakcia online LT a Pixabay.com