Poslanci Žilinského samosprávneho kraja schválili prvé dve dotačné výzvy

528

V dotačnom balíku Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) je pre tento rok pripravených 1,3 milióna eur. Krajskí poslanci schválili prvé dve výzvy nového dotačného systému. Verejnosť sa od 3. februára bude môcť uchádzať o regionálne dotácie vo výške 325-tisíc eur a tiež participatívne dotácie, na ktoré je vyčlenených 195-tisíc eur. V oboch prípadoch majú možnosť získať dotáciu obce, neziskové organizácie, občianske združenia či nadácie, ale aj fyzické osoby – podnikatelia so sídlom na území kraja.

Žilinský samosprávny kraj vyčlenil pre tento rok na granty o 530-tisíc eur viac ako vlani. Podľa pravidiel vynoveného dotačného systému je 25 percent z celkového grantového balíka určených na regionálne dotácie. “Cieľom tohto dotačného programu je vytvárať podmienky pre vyvážený rozvoj prirodzených regiónov kraja podporou činností v oblasti kultúry, športu a kvalitného trávenia voľného času, či kultúrnych a náboženských aktivít,” priblížila prvú zo štyroch častí dotačného programu hovorkyňa ŽSK Martina Remencová.

Na regionálne dotácie je vyhradených 325-tisíc eur, pričom minimálna výška dotácie na jednu žiadosť je 700 eur, maximálna 3 000 eur. “S cieľom zjednodušiť podávanie žiadostí a zároveň zefektívniť proces ich vyhodnocovania zaviedla župa podávanie žiadostí výlučne prostredníctvom elektronického formulára,” upozornila Remencová s tým, že uzávierka žiadostí je 2. marca.

Kým o regionálnych dotáciách budú rozhodovať poslanci v príslušných komisiách, o držiteľoch participatívnych dotácií rozhodne verejnosť formou SMS hlasovania. “O dotácie sa budú môcť uchádzať projekty zamerané na rozvoj komunitnej infraštruktúry, životného prostredia či za zachovanie kultúrneho dedičstva. Celkovo je na tento účel vyčlenených 195-tisíc eur,” uviedla Remencová.

V prípade participatívnych dotácií je minimálna výška dotácie stanovená na 1 000 eur a maximálna na 4 000 eur, čo je rozdiel oproti vlaňajšku, keď boli všetky projekty podporené fixnou sumou 3 500 eur. “Aj tu platí, že žiadosti sa predkladajú prostredníctvom elektronických formulárov, pričom uzávierka žiadostí je 16. marca. V zmysle schválenej výzvy budú projekty zverejnené do 5. mája a verejnosť bude môcť o ich podpore hlasovať v priebehu nasledujúcich 25 dní,” dodala hovorkyňa kraja Remencová.

Ilustračné foto: pixabay