Poviedky mladých slovenských autorov na Orave

1045

Ako nás informovali z Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne, organizátora celoštátnej súťaže v písaní prozaických textov mladých autorov, táto vyvrcholí slávnostným vyhodnotením, spojeným s vyhlásením výsledkov a prezentáciou rovnomenného zborníka Mladá slovenská poviedka 2019.

Bude zároveň stretnutím ocenených autorov s členmi odbornej poroty a ich spoločnej diskusie. Podujatie sa uskutoční 11. októbra 2019 o 11. hodine v Oravskej knižnici Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne. Súťažné texty hodnotila odborná porota, ktorej predsedala prof. Eva Kollárová z Nižnej, s členmi doc. Júliusom Lomenčíkom z Banskej Bystrice a prof. Etelou Farkašovou z Bratislavy.

Za odbornú porotu zo slov Júliusa Lomenčíka vyberáme: „Spoločným zjednocujúcim menovateľom je chuť každého vyjadriť sa, a to či už na základe osobnej skúsenosti alebo naštudovaných poznatkov pretavených cez „svoje oči“. Snúbi sa tu rozum s citom s cieľom podať výpoveď svojej duše o stave sveta (v ktorom sa pohybujú…) pretransformované do umeleckej podoby, resp. snahy čo najviac sa k tejto podobe priblížiť. Z uvedeného vyplýva, že autorov ani tak nezaujíma otázka tvorby (na základe štúdia rôznych poznatkov o písaní poviedky), ale predovšetkým ich zaujíma Človek – jeho život, v ktorého epicentre vládnu rôzne témy. Aj keď autori predložených príbehov nedosiahli v našej mladej literatúre ešte vyššie ambície, ale aj tak si otvorili dvere k ďalšej umeleckej tvorivosti. Veď literárna súťaž Mladá slovenská poviedka už zrodila viacerých autorov, ktorí rámec tejto súťaže prekročili a aj z tejto ponuky je tendencia rovnaká… Napokon nie vždy je to dôležité. Skôr čitateľ môže oceniť ich prirodzenú a úprimnú snahu v prozaickej výpovedi hľadať a najmä odkrývať tri základné piliere umenia: pravdu, dobro a krásu.“

Vo vydanom zborníku súťaže sú zverejnené ocenené poviedky autorov. V najmladšej kategórii žiakov  6.- 9. ročníkov základných škôl a primy až kvarty osemročných gymnázií získala prvé miesto za poviedku Matilda Marianna Ibrahimi z Topoľčian,  v kategórii stredoškolákov a študentov kvinty až oktávy osemročných  gymnázií prvé miesto Tatiana Piliarová zo Žiliny s poviedkou Čo chýba princeznám. V tretej kategórii dospelých autorov do 30 rokov porotu najviac zaujal Tomáš Kičina z Bratislavy s poviedkou Posledný žijúci brontosaurus. Do súťaže sa v tomto roku zapojilo 56 mladých autorov. V programe zahrá a zaspieva folkový spevák a skladateľ Róbert Hulej zo Štefanova nad Oravou. Podujatie pripravilo Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Oravskou knižnicou Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne.