Pozdrav, gratulácia a prianie novému parlamentu a rodiacej sa vláde SR

611

Voľby v sobotu 29. februára 2020 akoby symbolicky uzavreli nielen február tohto roku, ale spolu so začínajúcim sa marcom otvorili aj (staro)novú etapu smerovania Slovenska. Aspoň tak to vyplýva z predvolebných programov a dlhodobo realizovaného politického programu minimálne štyroch zo šestice strán, ktorých poslanci onedlho zasadnú do parlamentných kresiel. Všetkým gratulujeme, želáme veľa síl v ich zodpovednej práci (ku ktorej ich zaväzuje aj potešujúco veľká účasť voličov) a celému novému parlamentu a rodiacej sa vláde prajeme, aby ich a jej rozhodnutia boli také, ktoré ďalej potiahnu Slovensko a jeho obyvateľov napred. Aby boli prirodzene proslovenské, reálne pronárodné a aktuálne kritické voči všetkému, čo môže ľuďom a štátu škodiť. Aby ľudia tzv. veľkej (ale pravdaže aj tej nižšej politiky) neboli len úzkoprso stranícki a neprogresívne útoční (za každú cenu). Hoci aj voči opozícií v jej konštruktívnych hlasoch, keď zaznejú. Aby transparentné nové smerovanie Slovenska sa opieralo aj o tradičné hodnoty a tieto boli zmysluplne kreované vždy na aktuálnu súčasnosť a aj kratko- ši dlhodobo vnímanú budúcnosť. Aby nezabúdali na rozvoj a na ochranu prirodzeného vlastenectva a národnej kultúry vo všetkých jej prejavoch, čo vo veľkej miere môže a musí podporovať štát cez svoje sofistikované štruktúry a mechanizmy. Aj prostredníctvom poslancov NR SR a vlády Slovenskej republiky.

Ilustračná kresba: Ľubomír Kotrha