Poznáme tohtoročnú desiatku Anasoft litera

596

Odborná porota literárnej ceny Anasoft litera vyhlásila tohtoročnú desiatku. Štyria autori a štyri autorky už v tejto prestížnej literárnej cene nominovaní boli. Jedna kniha je prozaickým debutom. V pätnástom ročníku ceny Anasoft litera je vysoké zastúpenie žien. Do desiatky boli nominované knihy zaoberajúce sa témou folklóru, priestor dostala aj experimentálna próza či dokuromán.

Od konca apríla minulého roka porota v zložení: literárni vedci Lubomír Machala, Michal Jareš, Peter F. ´Rius Jílek a literárni publicisti Zuzana Belková a Dado Nagy. Postupne čítali 158 prozaických kníh, ktoré splnili kritéria a boli tak automaticky nominované do  15. ročníka literárnej ceny Anasoft litera. V stredu 12. februára 2020 z nich vybrali týchto desať najzaujímavejších (v abecednom poradí):

  1. Balko, Peter, Østrov, KK Bagala 2019
  2. Bodnárová, Jana, Koža, Aspekt 2019
  3. Farkašová, Etela, Hodiny lietania, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2019
  4. Kucbelová, Katarína, Čepiec, Vydavateľstvo Slovart 2019
  5. Lavrík, Silvester, Posledná k.&k. barónka, Dixit 2019
  6. Mojžišová, Zuzana, Modus vivendi, Artforum 2019
  7. Rosová, Michaela, Tvoja izba, vlastným nákladom 2019
  8. Sabuchová, Alena, Šeptuchy, Artforum 2019
  9. Staviarsky, Víťo, Kšeft, Vydavateľstvo staviarsky 2019
  10. Šulej, Peter, Fytopaleontológia, Marenčin PT 2019

„Tento rok bol zoznam automaticky hodnotených kníh kratší o desiatky titulov, navyše, porota začala knihy hodnotiť už v apríli minulého roka, preto sme aj desiatku vedeli vyhlásiť o pár týždňov skôr ako bežne. Keď vznikala cena Anasoft litera, jedným z hlavných dôvodov bolo oceniť tvorbu autora alebo autorky finančnou odmenou pre ich ďalšiu tvorbu, preto štatút ceny pracuje s ohraničením žijúceho autora. Spomínam to najmä preto, že smrť nediskrimnuje. V zozname posudzovaných kníh preto chýba posledná kniha Dušana Mitanu. Porota si ju, samozrejme, všimla, štatút konzultovala, keby Dušan Mitana žil, určite by jeho kniha v desiatke bola. Na sretnutí padol od poroty návrh, aby sme zvážili možnosť udelenia špeciálnej ceny Anasoft litera in memoriam za celoživotné dielo práve Dušanovi Mitanovi. Nápad sa mi nesmierne páči a poradím sa o príslušnej forme tejto špeciálnej ceny s tímom a sponzorom ceny, firmou Anasoft,” vyjadrila sa riaditeľka ceny Anasoft litera Simona Prokopec Fochlerová.

Porotkyňa Zuzana Belková: „Pokiaľ ide o výslednú podobu desiatky, nezostala vo mne trpká príchuť väčšej miery kompromisu než by zniesla moja osobná integrita. Ak by som na ňu mala nazerať cudzími očami, zrejme si v pozitivnom zmysle všimnem rôznorodosť poetík a narácií vybratých autorov. Ak však na ňu nazerám svojimi zasväteneckými očami ženy, ktorá zviedla zopár nevyhnutných argumentačných mikrosúbojov s mojimi inak skvelými spoluporotcami, znamená pre mňa vyváženú skupinku silných titulov s vyrovnanými šancami neskôr ašpirovať na najvyššiu métu a titulov, ktoré – bez toho, aby sme v tejto chvíli špekulovali o ich budúcom súťažnom potenciáli – bodujú originalitou a primeranou mierou literárnosti.”

Dado Nagy: „Literatúra a umenie sú výrazom subjektívnoho pohľadu na svet, a preto aj hodnotenie umeleckých diel je do veľkej miery subjektívne. Som však presvedčený, že minimálne na polovici diel z tohtoročnej desiatky by sa zhodla  aj väčšina paralelných porôt. Možno mi vo výbere dve tri knihy chýbajú a iné z desiatky by mi v nej zasa vôbec nechýbali, ale tak to už pri spoločnom rozhodovaní chodí. S výsledkom som spokojný.”

Foto: Anasoft litera