Prečo majú radi slovenčinu a Slovensko

716

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Štátny pedagogický ústav, Vydavateľstvo SPN – Mladé letá, Matica slovenská, Vydavateľstvo Matice slovenskej, Spolok slovenských spisovateľov, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí vyhlasili 27. ročník celoslovenskej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou PREČO MÁM RÁD SLOVENČINU, PREČO MÁM RÁD SLOVENSKO. Cieľom súťaže je rozvíjať systematický a hlbší záujem žiakov o slovenčinu, jej ľubozvučnosť a výrazovú bohatosť, o významné udalosti zo života Slovákov, o významných dejateľov slovenského národa, o kultúrne tradície a súčasné dianie formou slohových prác, pokusov o umelecké vyjadrenie myšlienok v podobe prozaických žánrov a básní.

Tento ročník sa nesie v znamení 175. výročia založenia spolku Tatrín v Liptovskom Mikuláši, 150. výročia založenia slovenského gymnázia v Kláštore pod Znievom a 100. výročia založenia Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2019 si pripomenieme výročia významných slovenských osobností:190. výročie narodenia Jána Botta, 170. výročie narodenia Pavla Országha-Hviezdoslava, 110. výročie narodenia Margity Figuli, 110. výročie úmrtia Samuela Cambela, 100. výročie úmrtia Milana Rastislava Štefánika, 100. výročie narodenia Vojtecha Zamarovského, 100. výročie narodenia a 25. výročie úmrtia Ladislava Mňačka, 100. výročie narodenia a 15. výročie úmrtia Márie Ďuríčkovej, 80. výročie úmrtia Eleny Maróthy-Šoltésovej, 55. výročie úmrtia Márie Rázusovej-Martákovej, ako aj 90. výročie narodenia dolnozemského slovenského spisovateľa Pavla Mučajiho, riaditeľa a profesora slovenského gymnázia v Báčskom Petrovci, a 70. výročie narodenia Ondreja Štefanka, významnej osobnosti slovenského literárneho a kultúrneho života Slovákov v Rumunsku.

Do súťaže sa mohli zapojiť žiaci všetkých typov a druhov základných a stredných škôl na území Slovenskej republiky a všetkých typov a druhov základných a stredných škôl, vzdelávacích centier a víkendových škôl a organizácií Slovákov žijúcich v zahraničí. Posudzované budú len originálne práce autorského charakteru a do celoslovenského kola postúpi maximálne päť súťažných prác v každej kategórii z jednej školy napísaných v slovenskom jazyku. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v máji v Nových Zámkoch.

Ilustračné foto: archív organizátorov súťaže