Strediska predplatného tlače

Banská Bystrica, Brezno, Zvolen
Slovenská pošta, a. s., Regionálne miesto predplatného tlače, Horná 1, 974 01 Banská Bystrica, predplatnebb@slposta.sk, tel.: 048/411 52 87, 048/432 62 77

Bratislava
Slovenská pošta, a. s., Stredisko predplatného tlače, Uzbecká 4, P. O. Box 164, 820 14 Bratislava 214, predplatne@slposta.sk, tel.: 02/45 248 213, 02/54 418 091

Košice, Rožňava, Trebišov, Michalovce, Humenné

Slovenská pošta, a. s., Regionálne miesto predplatného tlače, Thurzova 1, 040 01 Košice, predplatneke@slposta.sk, predplatnetv@slposta.sk, tel.: 055/681 31 10,

Liptovský Mikuláš, Dolný Kubín
Slovenská pošta, a. s., Regionálne miesto predplatného tlače, M. M. Hodžu 7, 031 01 Liptovský Mikuláš, , predplatnelm@slposta.sk, tel.: 044/552 31 44, 044/562 14 71

Nitra, Levice, Nové Zámky, Komárno
Slovenská pošta, a. s., Regionálne miesto predplatného tlače, Sládkovičova 2, 949 01, Nitra, predplatnenr@slposta.sk, tel.: 037/655 86 93, 037/651 95 16

Poprad, Stará Ľubovňa, Spišská Nová Ves
Slovenská pošta, a. s. , Regionálne miesto predplatného tlače, Wolkrova 479, 058 02 Poprad, , predplatnepp@slposta.sk, tel.: 052/478 23 78, 052/772 12 16

Prešov, Bardejov, Svidník
Slovenská pošta, a. s., Regionálne miesto predplatného tlače, Masarykova 2, 080 01 Prešov, predplatnepo@slposta.sk, tel.: 051/777 61 28, 051/759 52 52

Prievidza, Žiar nad Hronom
Slovenská pošta, a. s., Regionálne miesto predplatného tlače, Kláštorná 5, 971 01 Prievidza, predplatnepd@slposta.sk, tel.: 046/542 35 94, 046/542 00 84

Rimavská Sobota, Lučenec, Veľký Krtíš
Slovenská pošta, a. s., Regionálne miesto predplatného tlače, Jánošíkova 1, 979 01 Rimavská Sobota, predplatners@slposta.sk, tel.: 047/561 42 16, 047/562 46 37

Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Topoľčany
Slovenská pošta, a. s., Regionálne miesto predplatného tlače, Jesenského 42, 911 01 Trenčín, predplatnetn@slposta.sk, tel.: 032/743 29 16, 032/743 16 67

Trnava, Hlohovec, Piešťany, Senica, Dunajská Streda, Galanta, Bratislava (vidiek)
Slovenská pošta, a. s., Regionálne miesto predplatného tlače, Dohnányho 17, 917 02, Trnava, predplatnett@slposta.sk, tel.: 033/551 51 68, 033/551 51 69

Žilina, Čadca, Považská Bystrica, Martin
Slovenská pošta, a. s., Regionálne miesto predplatného tlače, Na Priekope 4, 010 01 Žilina, predplatneza@slposta.sk, tel.: 041/512 62 60, 041/562 21 65

(zdroj: Slovenská pošta)