Prekvapivá časová línia

933

MARÍNA MESÁROŠOVÁ

V roku 2018 vyšiel spisovateľke Martine Monošovej v poradí deviaty román Ples u vojvodkyne s reálnymi postavami zo 16. storočia. Autorka znova prekvapila farebnosťou opisu postáv hlavných i vedľajších hrdinov, netradičnosťou a nevšednosťou spracovania naoko jednoduchého deja, pridala časté ingrediencie dobových príbehov, perfektne premiešala prítomný, budúci i minulý čas a ponúkla z neho čitateľovi nevšedný zážitok napätia i vzrušenia.

Ide o román, v ktorom záhadná kráska, šľachtičná Sophie neprehovorí, hoci je hlavnou postavou. Autorka s grandióznosťou halí do rúcha tajomna celý dej. Je výbornou rozprávačkou. Od začiatku do konca vie čitateľa udržať v pozornosti.

Hlavní aktéri príbehu Sophie a Marcel majú svoju nečakanú, prekvapivú líniu konania akoby od začiatku zakódovanú – nemá krásavica, ktorú sa pokúša zachrániť rytier Marcel, príde nikým nepoznaná za veľmi dramatických okolností do zámku Anet. Ani rytiera Marcela vtedy na zámku nikto nespoznal. Hoci im obom išlo o život, podarilo sa im nepozorovane zo zámku odísť. Neurčitosť miesta, kam smerovali i to, ako sa bude vyvíjať ich vzťah, či smerujú k manželstvu … to všetko zostáva záhadné, tajomné. Monošová majstrovsky opísala to „nevypovedané“, ktorého atmosféra sa dala doslova „krájať.“ Zaujímavosťou je i narábanie s časovou líniou deja: začína v r. 1531, neskôr pokračuje r. 1517 a úplne sa končí r. 1514. Tieto skoky do minulosti prinášajú prekvapivé zvraty i rozuzlenia a nesú na sebe punc majstrovstva autorky. O jej ostatnej knihe by sme mohli povedať, že má otvorený koniec, že ho ponecháva na fantázii čitateľa, no pravdou je, že Monošová príbeh chce dokončiť – v plánovanej trilógii. Máme sa na čo tešiť.

Znovu sa presviedčam o tom, že Slovensko má výnimočných spisovateľov, ku ktorým Martina Monošová určite patrí.

Martina Monošová
PLES U VOJVODKYNE
Bratislava: Marenčin PT, s. r. o., 2018, 1. vyd., 224 s., ISBN 9788056902240

Zdroj: Martina Mesárošová: Prekvapivá časová línia In: Literárny týždenník, ročník XXII, č. 7 – 8 (27. 2. 2019), ISSN 0862-5999, s. 17.