Prežiť koronavírus

993

Publicistka Margita Kániková vo svojom zamyslení sa na aktuálnu tému píše aj toto: ” V koronavírusovom čase máme možnosť viac premýšľať o sebe, rodine, domovine a celom svete. Čo nám chce koronavírus povedať? Ľudia, spamätajte sa, ešte nie je neskoro! Za krátky čas jeho existencie sa vyčistili rieky, dokonca lagúny v Benátkach, ktoré vyzerali ako stoka, sa môžu pýšiť čistou vodou s rybami. Určite aj ovzdušie je čistejšie. Odkaz je, človek, seď doma, príroda ťa už nechce! Rýchlokvasení politici ešte donedávna hovorili o dôchodcoch s dešpektom , lebo nevytvárajú nijaké hodnoty, len čerpajú financie, ktoré by sa dali využiť aj inak. Teraz, keď ani im nemá kto varovať deti, napiecť koláče, akoby sa zobudili a prejavujú o rodičov a starých rodičov veľký záujem. Aj vďaka koronavírusu si uvedomili to známe, pregnantné, že aj oni budú starí, bezvládni a budú potrebovať nielen ich pomoc, ale aj celej spoločnosti. Epidémia koronavírusu preverí charaktery všetkých ľudí na celej planéte.”

Zdroj: Margita Kániková. Prežiť koronavírus. In: Literárny týždenník, ročník XXIII, č. 13 – 14/ 2020 (8. 4. 2020), ISSN 0862-5999, s. 16

Celý článok a ďalšie dobré čítanie nájdete v Literárnom týždenníku (dvojčíslo 13 – 14/ 2020), ktorý nájdete na predajných miestach. Vzhľadom na situáciu v súvislosti s koronavírusom a ochorením Covid-19 odporúčame ďalšie čísla si predplatiť priamo v redakcii.