Priateľské reportovanie o básnikovi

809

Tejto knihe predchádzali dve, ktoré s ňou priamo súvisia a ich obsah Ondrej Kalamár povyšuje osobnou skúsenosťou na autentickú výpoveď (ktorá by mohla pobádať ďalších, čo sa s JOZEFOM URBANOM poznali zblízka, na dokreslenie literárneho portrétu príťažlivého Mladého zúrivého Robinsona). Prvá spred piatich rokov s názvom Pivo u Chárona s Jožom Urbanom pripomenula, že uplynulo už pätnásť rokov od tragickej smrti básnika (žil do veku označovanom za roky Kristove).

Pred tromi rokmi vyšiel vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov rozsiahly výber z poézie Jozefa Urbana (vrátane spopulárnených piesňových textov) nazvaný Život je frajer, ale ja som väčší. Ondrej Kalamár ako jeho zostavovateľ v doslove charakterizoval svojho priateľa: „Nikdy sa na nič netváril, ani nehral, žil, dýchal a písal tak, ako to cítil a nie tak, ako to mnohí od neho chceli, nebol poplatný nikomu a ničomu. Preto je celé jeho dielo autentické ako stopa tej doby, v ktorej žil. A preto je také pútavé a zrozumiteľné pre dnešného, dokonca aj mladého čitateľa, lebo vypovedá o tom, o čom poézia vypovedať má – o slobode v pocitoch aj v duši.“

Touto charakteristikou akoby si autor stanovil aj rytmus svojho rozprávania vo svojej tretej knižke Pivo u Chárona: Voda, ktorej nikto neveril (Príbeh filmu o Jožovi Urbanovi). Žánrovo nesie znaky reportovania, spomínania, aktualizačného komentovania, najmä o záverečnom období krátkeho života J. Urbana. Teda keď natrvalo odišiel z Bratislavy, kde zanechal po sebe nezabudnuteľnú stopu ako básnik i nekonformný spoločník, a „usadil sa“ vo Zvolene. V tomto meste sa formovalo priateľstvo dvoch vekom príbuzných a záujmami spriaznených mladých mužov do takej intenzity, že jeho vyústenie do knižnej výpovede pôsobí aj dnes v dobe podstatne menej žičlivej spontánnym vzťahom ako prirodzené (v povýšenom zmysle: priam zákonite).

Zuzana Kuglerová na záver knihy o jej autorovi píše ako o spisovateľovi, čo vedel „povýšiť priateľstvo s básnikom až do dvoch rovín umenia a vytvoriť tak pomník priateľstvu, ktoré považoval za dôležitú súčasť svojho života“…

(Celú recenziu nájdete v Literárnom týždenníku 41 – 42/ 2019, ktorý je stále v predaji.)

Ondrej Kalamár
PIVO U CHÁRONA
VODA, KTOREJ NIKTO NEVERIL
(PRÍBEH FILMU O JOŽOVI URBANOVI)

Pars Artem, Združenie internetových autorov, 2019, 1. vyd., 292 s. (248 s. + 2 obrazové prílohy), ISBN: 978-80-89939-13-8

Zdroj: Dušan Mikolaj: Priateľské reportovanie o básnikovi. In: Literárny týždenník, ročník XXII, č. 41 – 42 (27. 11. 2019), ISSN 0862-5999, s. 13