Príbeh Banskej Štiavnice v novom projekte

842

Ako informuje agentúra SITA, príbeh Štiavnice je nová multimediálna internetová prezentácia, ktorá vznikla v rámci projektu zameraného na baníctvo v lokalite Banskej Štiavnice a jeho prepojenia na zážitkový turizmus. Mesto Banská Štiavnica na projekt získalo dotáciu 45-tisíc eur z Úradu vlády SR v rámci výzvy na podporu regionálneho rozvoja v partnerstve s OOCR Región Banská Štiavnica, Slovenským banským múzeom, Slovenskou agentúrou životného prostredia a OZ Región Sitno. Celkové náklady predstavovali 50 116 eur a spolufinancovanie samosprávy Banskej Štiavnice je 5 011,60 eura. Ako uviedol pre agentúru SITA výkonný riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Banská Štiavnica Igor Kuhn, súčasťou projektu sú aj infokiosky, ktoré budú oficiálne spustené počas uvedenia projektu v piatok 24. mája o 11. hodine na Námestí sv. Trojice.

„Cieľom projektu “Komplexné využitie potenciálu baníckeho dedičstva v lokalite Banskej Štiavnice prostredníctvom produktov zážitkového turizmu” je moderným, neakademickým a pútavým spôsobom prerozprávať niekoľko kapitol z histórie Banskej Štiavnice a navrhnúť konkrétne atraktivity, ktoré by zaujali návštevníka regiónu,“ objasnil Kuhn.

Okrem internetovej prezentácie „Príbeh Štiavnice“ na stránke pribeh.banskastiavnica.travel nainštalovali na turisticky exponovanom mieste na Nám. sv. Trojice a v Informačnom centre dotykové obrazovky, ktoré spolu s komplexnými turistickými informáciami sprostredkúvajú verejnosti aj tento príbeh. Treťou súčasťou projektu je podľa riaditeľa OOCR strategický dokument, ktorý hľadá spôsob, ako jednotlivé kapitoly príbehu zhmotniť v realite, buď v konkrétnych podujatiach, alebo v nových atrakciách. Ako príklad uviedol Banku lásky, ktorá zhmotnila slávny príbeh Maríny a Sládkoviča.

Príbeh Štiavnice nemá ambíciu zachytiť históriu mesta a regiónu spôsobom, akým to robia historici. „Rozprávaním skutočných príbehov približuje vzostupy a pády mesta, sociálne postavenie a vzbury baníkov, život študentov Baníckej akadémie, pôsobenie alchymistov a príbehy čarodejníc, aj tradičné štiavnické témy sopky, tajchov alebo technických vynálezov,“ priblížil Kuhn a dodal, že multimediálna prezentácia pozostáva z obrázkov, fotografií a archívnych dokumentov, textov a kreslených animácií v slovenskej, anglickej a maďarskej jazykovej mutácii.

Foto: pribeh.banskastiavnica.travel