Príbeh storočia o Dubčekovi napreduje

1022

Ako sme už viackrát informovali, filmová a produkčná spoločnosť LECA production si dala za cieľ vytvoriť filmové dielo, ktoré svetu odokryje udalosti 20. storočia cez príbeh rodiny Alexandra Dubčeka a ktoré bude mať aj symbolicky silný názov PRÍBEH STOROČIA.

Aktuálne sme získali informáciu, že hudbu k filmu PRÍBEH STOROČIA bude komponovať taliansky hudobný skladateľ Alessio Vlad, ktorého tvorba sa stala neodmysliteľnou pre snímky takých režisérskych velikánov, akými boli a sú F. Zeffirelliho a B. Bertolucci.  Na konte má viacero ocenení, všetky korunované hollywoodskou cenou Zlatý Glóbus. Na začiatku jeho kariéry stál Leonard Bernstein, ktorý bol jeho učiteľom a neskôr spolupracovníkom.
“Som veľmi rád, že sme uzavreli dohodu o budúcej spolupráci s maestrom Vladom, ktorého filmová hudba je dobre známa a vnímame ju ako veľmi sugestívne pôsobiacu na diváka. Vlad je všestranný hudobný tvorca, komponuje, diriguje a napokon aj riadi významné inštitúcie, čím potvrdzuje svoje významné postavenie vo svete hudby! “ uviedol Andrej Antonio Leca, producent a autor projektu PRÍBEH STOROČIA (hlavný scenárista Karol Hlávka, spoluscenárista a réžia Lordan Zafranović – pozn. red.) Za slovenskú stranu počítame so spoluprácou na hudbe s hudobníkom a skladateľom Jánom Berky Mrenicom ml.”

Ešte pár slov o Alessio Vladovi (1955, Rím), hudobnom skladateľovi a dirigentovi, ktorý je od roku 2010 umeleckým riaditeľom Teatro dell’ Opera di Roma. Je to syn renomovaného skladateľa Romana Vlada a významnej architektky Licie Borrelli študoval hru na klavíri na škole Vincenza Vitaleho, kompozíciu a dirigovanie na Konzervatóriu Santa Cecilia a na Accademia Chigiana v Siene u Guida Turchiho a Franca Ferrara, hudobnú fenomenológiu u Sergiu Celibidache. Zároveň študoval literatúru a filozofiu a dejiny umenia u Cesara Brandiho na Rímskej univerzite. Bol žiakom a neskôr spolupracovníkom Leonarda Bernsteina, keď začal kariéru dirigenta, ktorá ho priviedla k dirigovaniu opier a koncertov na celom svete s mnohými orchestrami a opernými divadlami v Európe a Amerike. Pôsobil ako umelecký riaditeľ Divadla Donizetti v Bergame, divadla Carlo Felice v Janove, v Teatro delle Muse v Ancone, Teatro di San Carlo v Neapole. Podileľal sa na tvorbe otváracej sezóny Royal Opera House v Ománe. V rokoch 2002 až 2006 bol členom výkonného výboru Ravello Foundation, riadil jednu z jej sekcií a neskôr v r. 2016 – 2018 a v roku 2020 bol umeleckým riaditeľom festivalu. Asociácia talianskych hudobných kritikov udelila osem cien Abbiati predstaveniam, ktoré Vlad počas svojho umeleckého vedenia vytvoril v operných domoch v Janove, Ancone, Neapole a Ríme.
Ako filmový skladateľ spolupracoval okrem iných s režisérmi ako Bernardo Bertolucci a Franco Zeffirelli. Medzi najvýznamnejšie filmové diela, pre ktoré vytvoril hudbu patria: Jana Eyrová, Čaj s Mussolinim, Nesmrteľná Callasová. Pozoruhodná je aj spolupráca s Cristinou Comencini a Giorgiom Ferrarom. V roku 1999 získal Zlatý glóbus za hudbu k filmu Obliehanie.

Počas vývoja projektu sa tím spoločnosti rozhodol pripomenúť život a odkaz Alexandra Dubčeka aktivitami, ktoré považujú za sprievodné veľkého projektu pod názvom PRÍBEH STOROČIA. Pripomenutím si storočnice narodenia A. Dubčeka spoločnosť LECA production prezentuje výber výtvarných umelcov na výstave maliarskych a sochárskych diel na danú tému. Výstava je aktuálne prezentovaná vo výstavných priestoroch Bratislavského hradu. V mnohých dielach vybraných umelcov, ktoré vznikali v priebehu niekoľkých desaťročí, sa odráža táto téma v podobe symbolov ukrižovania, kríža alebo dialógu so smrťou. Vytvorené diela sú poctou k spoločenským udalostiam, ktoré sa odohrali koncom šesťdesiatych, ale aj na prelome osemdesiatych a deväťdesiatych rokov. V dobe, ktorá tiež priniesla závažné zmeny v správaní sa ľudí, postojoch a činoch, ako aj konfrontáciu vlastných konaní so spoločenským dianím. Premeny tváre vyjadrené ľudským vnútorným bojom zobrazili viacerí umelci symbolickou podobou v mnohých variáciách svojich maliarskych a sochárskych prác. Vystavujúca takmer štyridsiatka umelcov patrí od predstaviteľov najstaršej generácie až po najmladšiu a ich diela vznikali v priebehu rokov 1968 až 2021.

ĽUDSKÁ TVÁR – SLOBODA ALEBO SMRŤ
Pocta Alexandrovi Dubčekovi k 100. výročiu narodenia
Prezentácia maliarskych a sochárskych diel umelcov Slovenskej a Českej republiky a jedného zástupcu Spojených štátov amerických

Miesto: Bratislavský hrad, III. poschodie
Trvanie výstavy: 23.11. 2021 – 30. 4. 2022

Vystavujúci:
ALEXYOVÁ FÍGEROVÁ Katarína, BIDELNICOVÁ Mária, BREZINA Slavomír, BUBÁN Stanislav, BUKOVSKÝ Ivan, ČERNÝ Ladislav, ČUTEK Juraj, DZUREK Martin, GUMAN Ľubomír, HERÉNYIOVÁ Soňa, HLAVATÝ Ján, ILAVSKÝ Svetozár, JANKOVIČ Jozef, JIRKŮ Boris, KISSOCZY Katarína, KOMÁČEK Marián,  KRÁL Martin, KRÁĽ Fero, KRÁĽ Pavol, KRÁLIK Dušan, LUKÁČ Milan, MOSNÝ Igor, MUCHOVÁ Cleopatra, PACÚCH Dušan, PAVLE Ivan, PIAČKA Igor, POLLÁG Peter, RITTSTEIN Michael, RUDAVSKÝ Andrej, RUDAVSKÝ Ondrej, ml., SRNA Jozef, SZITTAY  Róbert, ŠAFÁRIK Martin, TOMANOVÁ Iveta, TRAJTER Jakub, ŤAPÁK Ján, WARHOL Andy
 
Kurátorka výstavy: PhDr. Dagmar Kudoláni Srnenská, PhD.
Kreatívny producent, dramaturg, iniciátor výstavy: Roberto Leca
Hlavný producent: Andrej Antonio Leca

Záštita nad výstavou: Heinz Fischer, prezident Rakúskej republiky v rokoch 2004 – 2016, predseda rakúskeho parlamentu v rokoch 1990 – 2002

Foto: Andrej Antonio Leca