Slovesná jar bohatá aj vďaka Spolku slovenských spisovateľov

469

Ako sme už informovali, v dňoch 15. – 17. júna 2021 sa v Martine konalo najstaršie kontinuálne pretrvávajúce podujatie, ktoré je širokospektrálne (po obsahovej aj po formálnej stránke) venované bohatému životu a prejavom predovšetkým pôvodnej slovenskej literatúry – Slovesná jar. Je samozrejmé, že na jeho priebehu veľmi aktívne participoval opäť aj Spolok slovenských spisovateľov (spolu napríklad s Maticou slovenskou, OZ Podoby slova, Turčianskou galériou či Galériou Mikuláša Galandu v Turčianskych Tepliciach). Hneď v utorok 15. 6. pripravila Žilinská krajská odbočka SSS v Galérii Mikuláša Galandu v Turčianskych Tepliciach podujatie s názvom Aplikovaná poézia. Poéziu lesa Ondreja Nagaja čítal a glosoval Peter Mišák a jeho poéziu zase prvý menovaný – v spoločnosti umeleckých fotografií Gustáva Hegedüša.

Spolku slovenských spisovateľov patrilo aj finále tohtoročnej Slovesnej jari vo štvrtok 17. 6. poobede už priamo v Martine. Najskôr v Krajanskom múzeu Matice slovenskej – Hronského dome pritiahol záujem podujatím Rekonštrukcia slovenských dejín (viac o knihe v rubrike Myšlienka týždňa). Išlo o besedu riaditeľa Vydavateľstva SSS, s r. o. Romana Michelka s politológom a historikom Eduardom Chmelárom o jeho rovnomennej knihe, príspevku k pochopeniu filozofie slovenských dejín a zmyslu našej štátnosti.

Potom v rámci Slovesnej jari 2021 zase v Turčianskej galérii v Martine pod „titulkom“ Literatúra nad –izmami besedovali spisovatelia Igor Válek a Jaroslav Klus o láske k literatúre silnejšej ako ideológie a moralizmy. Hovorilo sa o potrebe vytvárať priestor pre literatúru aj v online priestore, prvý z menovaných prezentoval internetový časopis Spolku slovenských spisovateľov Kultúrno-literárny týždenník a jeho možnosti. Predmetom besedy bola aj kniha druhého menovaného Sólista.

Obe spomínané knihy sú z „vydavateľského domu“ SSS. Polojubilejný ročník Slovesnej jari opäť dokázal, že aj tradičné podoby prezentovania pôvodnej slovenskej tvorby majú stále svojich priaznivcov a neodmysliteľne patria do života súčasnej literatúry.

Foto: autor

Roman Michelko (vľavo) a Eduard Chmelár počas besedy na Slovesnej jari 2021 v Martine