Úvod Príspevok k upevňovaniu národného povedomia Claude Baláž a Katarína Király

Claude Baláž a Katarína Király

Laureáti Pamätnej medaily ÚSŽZ
Ocenený etnológ Ján Botík zo Slovenska a delegátka krajanka Adriana Furiková z Rumunska

Slovo šéfredaktora

Zo stránok nových kníh

Myšlienka týždňa

Umožniť venovať sa egu

Literárna súťaž

Poznáme víťazku – od 16. 4 bude nová súťaž

Mimoriadne plodný spisovateľ a literárny historik Jaroslav Rezník je známy aj svojím chytľavým humorom a dobrý rozprávačským umením. Keď sa obje spojí a navrch „prihodia“ mnohoročné skúsenosti...