Proglas v troch jazykoch pôjde do škôl

1324

Do škôl a vzdelávacích inštitúcií poputuje limitovaná edícia publikácie s textami Proglasu v slovenčine, staroslovienčine a angličtine. Vydala ju Nadácia Konštantína Filozofa so sídlom v Nitre pri príležitosti 1150. výročia smrti svätého Konštantína – Cyrila a 15. výročia vstupu Slovenska do Európskej únie. Okrem textov Proglasu, ktorý je predslovom svätého Konštantína k slovanskému prekladu evanjelia a zároveň prvou staroslovienskou básňou, obsahuje úvody od zosnulého emeritného nitrianskeho biskupa Jána Chryzostoma kardinála Korca a súčasného diecézneho biskupa Viliama Judáka. „Publikácia bola vydaná za účelom jej rozšírenia do škôl a vzdelávacích inštitúcií na Slovensku v záujme prehlbovania duchovného a kultúrneho odkazu svätých Cyrila a Metoda medzi mladou generáciou,“ informoval v tlačovej správe hovorca Nitrianskeho biskupstva Tibor Ujlacký.

Text dopĺňajú vysvetlivky a poznámky k hlaholike a umeleckej stavbe Proglasu od autora prekladu Viliama Turčányho. Publikácia je obohatená aj o ilustrácie akademického maliara Vincenta Hložníka a DVD nosiče obsahujúce okrem iného nahrávky prednesu Proglasu v slovenčine a staroslovienčine a staroslovienskeho Otčenáša.

Nadácia tiež vydala pamätnú medailu venovanú svätým Cyrilovi a Metodovi. Averz medaile znázorňuje týchto slovanských vierozvestcov, reverz zobrazuje emeritného nitrianskeho diecézneho biskupa Jána Chryzostoma kardinála Korca. „Bol veľkým ctiteľom odkazu oboch slovanských vierozvestov a má veľké zásluhy na zachovávaní duchovného a kultúrneho dedičstva oboch vierozvestov,“ uviedol Ujlacký.

Foto: Nadácia Konštantína Filozofa