Program Slovenského národného múzea vlani lákal

711

Slovenské národné múzeu (SNM) vlani ponúklo 57 expozícií, 171 výstav a 2 783 kultúrno-vzdelávacích podujatí. Prilákali spolu 1 227 428 návštevníkov. V porovnaní s predchádzajúcim rokom návštevnosť stúpla, zásluhu na tom majú najmä zahraniční návštevníci, ako aj detí a mládeže do 18 rokov. Ako ďalej agentúru SITA informovala vedúca Centra múzejnej komunikácie SNM Zuzana Vášáryová, celkové príjmy múzea v roku 2018 boli 21 352 333 eur, z toho bolo zo štátneho rozpočtu národné múzeum dostalo 15 872 698 eur, a výdavky dosiahli 19 988 191 eur. Medzi najväčšie investičné projekty patrila pokračujúca obnova hradu Krásna Hôrka, rekonštrukcia románskeho a západného paláca Spišského hradu, budovanie Múzea holokaustu v Seredi, ako aj rekonštrukcia na hrade Modrý Kameň.

Národnému múzeu sa minulý rok podarilo získať 11 551 zbierkových predmetov. Ako ďalej uviedla Vášáryová, plánovaný počet bol 30-tisíc. Nižší počet však vyvažuje vysoká vedecká a historická hodnota niektorých z nových prírastkov. K cenným akvizíciám Historického múzea možno radiť lodný kufor Tomáša Garriqua Masaryka, bronzovú busta Edvarda Beneša, keltské mince a historické zbrane zo 17. storočia či vzácne slnečné hodiny z roku 1779, ktoré získalo Múzeum Červený Kameň. Prírodovedné múzeum kúpilo 3 371 zbierkových predmetov, z toho napríklad vzácny meteorit Smolenice. Hodnotné akvizície získal aj Archív SNM. Ide najmä o pozostalosť slovenského staviteľa a architekta Milana Michala Harminca, ktorý navrhol okrem iného i budovu dnešného sídla SNM v Bratislave. V múzeách SNM odborne ošetrili 10 433 zbierkových predmetov. V minulom roku zároveň národné múzeum riešilo 220 vedecko-výskumných úloh, najviac z nich pripadlo na Archeologické múzeum.

Medzi výstavy, ktoré SNM sprístupnilo v roku 2018, patria napríklad nová expozícia – Klenotnica v Korunnej veži Bratislavského hradu. Menšie nové expozície pripravilo aj Múzeum Bojnice. Historické múzeum pokračovalo v prípravách druhej etapy Národnej historickej expozície a ďalších dlhodobých výstav na Bratislavskom hrade. Najvýznamnejším výstavným projektom roka bola Česko-slovenská/ Slovensko-česká výstava na Bratislavskom hrade. Išlo o nosný projekt k 100. výročiu vzniku Československej republiky a tzv. osmičkových výročí. V duchu výročia sa niesli aj ďalšie výstavy, medzi nimi i výstava Levoča – Lőcse 1918 – Levoča 1919 z produkcie Spišského múzea v Levoči. Veľkú pozornosť vzbudila aj výstava Zlatý vek Peterhofu – od Petra I. po Katarínu II. Vďaka príťažlivým výstavám výrazne stúpla v minulom roku návštevnosť Historického múzea SNM.

Vášáryová podotkla, že z kultúrno-vzdelávacích podujatí najviac oslovil verejnosť napríklad Festival duchov a strašidiel na zámku Bojniciach, burzy starožitností na hrade Červený Kameň, Národopisné leto v Múzeu slovenskej dediny v Martine. Počas prázdnin múzeá SNM pripravili tábory pre deti, ktoré sa konali na hrade Červený Kameň, v Múzeu slovenskej dediny v Martine a v Bratislave. Najvýznamnejším podujatím bola Noc múzeí a galérií 2018, počas ktorej prišlo do expozícií SNM len v Bratislave viac ako 10-tisíc návštevníkov.

Slovenské národné múzeum vlani pokračovalo vo vydávaní rôznych periodík, monografií a katalógov k výstavám. Spolu vydali alebo pripravili na vydanie 21 titulov vrátane Encyklopédie spravodlivých medzi národmi II. Múzeum vydalo aj dve periodiká so štvrťročnou periodicitou, ako aj drobné tlače k výstavám. Zároveň knižnice v múzeách SNM získali 3 557 knižničných jednotiek. Popri tom SNM v roku 2018 pokračovalo aj v zabezpečovaní metodických, poradenských, koordinačných a vzdelávacích činností, najmä prostredníctvom svojho špecializovaného pracoviska Muzeologického kabinetu. Napríklad s Národným osvetovým centrom spolupracovalo na tvorbe portálu Slovakiana. Múzeum taktiež zorganizovalo 2. ročník štúdia Múzejná pedagogika, ktoré je akreditované ministerstvom školstva.

Slovenské národné múzeum ako najväčšia zbierkotvorná inštitúcia na Slovensku spravuje viac ako 100 objektov vrátane národných kultúrnych pamiatok, dve múzeí v prírode a viac než štyri milióny zbierkových predmetov.