Publikácia o profesorovi žurnalistiky je prehľadom dejín nášho novinárstva

721

Osobnosť popredného slovenského profesora žurnalistiky Andreja Tušera sa stala námetom knihy Ak zastaneš, zamrzneš. Kniha rozhovorov je nielen ucelenou biografiou významnej osobnosti slovenského novinárstva, v priereze zachytáva aj novodobú históriu slovenskej žurnalistiky. Autorkou publikácie, ktorá sa v týchto dňoch dostáva k čitateľom, je spisovateľka literatúry faktu a mediálna teoretička Mária Macková. Publikáciu vydalo vydavateľstvo DAXE na 229 stranách, grafický dizajn vytvoril Ján Mikulčík, autorom fotografií na prebale je Ivan Čaniga. Prezentácia knihy sa uskutočnila dňa 24. júna 2019 v Zichyho paláci v Bratislave, do života ju uviedla herečka SND Božidara Turzonovová. Slávnostné predstavenie knihy sa konalo aj v Senci v sobotu 29. júna 2019, kde Andrej Tušer žije od roku 1945.

Ako uvádza publicistka Simona Nôtová, Andrej Tušer je uznávaný odborník v masmediálnej oblasti, dlhoročný novinár a pedagóg. V roku 1997 sa stal prvým slovenským profesorom žurnalistiky a až do roku 2011 bol jediným profesorom tohto vedného odboru na Slovensku. Novinárskej práci zasvätil svoj život, napísal bezpočet článkov aj odborných publikácií a monografií, pôsobil v rôznych typoch médií, v oblasti teórie žurnalistky aj na univerzitnej pôde, kde vychoval mnoho novinárskych osobností. Je nositeľom najvyššieho ocenenia Slovenského syndikátu novinárov Mercurius veridicus ex Slovakia, ktoré je obdobou prestížnej americkej Pulitzerovej ceny za publicistiku.

V knižnom rozhovore sa Andrej Tušer vracia k prežitým rokom, spomína na prelomové životné zážitky i na menej známe udalosti, ktoré tvoria dejiny novodobej slovenskej žurnalistiky a vysokoškolského vzdelávania v oblasti médií. Pôsobil na Univerzite Komenského v Bratislave, na Trnavskej univerzite v Trnave, na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave, na Katolíckej univerzite v Ružomberku, na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave. Jeho výpovede odkrývajú jeho profesionálny i ľudský rozmer, ktorým ovplyvnil viac ako dve generácie slovenských novinárov a ďalších pracovníkov médií. Tušer je aj autorom úspešnej publikácie Ako sa robia noviny, ktorá od roku 1999 vyšla pre veľký záujem už v štyroch vydaniach a považuje sa za „základnú učebnicu“ novinárstva.

Podľa Tušera „prostriedky masovej komunikácie informujú, ale aj formujú, ovplyvňujú verejnú mienku,“ vysvetľuje v knihe. O novinárstve nehovorí len ako o siedmej veľmoci, zdôrazňuje aj fakt, že „príklad Jána Kuciaka ukázal silu médií aj v konštelácii moci v rámci krajiny. Popri zákonodarnej, výkonnej a súdnej sa totiž považujú médiá aj za štvrtú moc v štáte. Že ňou sú, dokázali masové zhromaždenia ľudí po celom Slovensku, vyvolané práve najvyššou obeťou mladého žurnalistu a jeho priateľky.“ Uvádza aj ďalšie príklady novinárskej nebojácnosti. „Sú to bývalí ´smenári´, vynikajúci redaktori denníka Smena zo šesťdesiatych a ďalších rokov minulého storočia, ktorých za vlastenecké postoje v auguste 1968 vyhodili z práce,“ spomína. Za vzor odvahy považuje aj Mieroslava Hyska alebo Ladislava Mňačka.

Publikácia Ak zastaneš, zamrzneš má dve časti. Prvá je knižným rozhovorom s Andrejom Tušerom, v druhej sú spomienky a vyjadrenia Tušerových kolegov, priateľov a študentov. Obsahuje aj bohatý fotografický materiál z jeho osobného a profesionálneho života. Názov knihy je životným mottom Andreja Tušera a pochádza od jeho priateľa, svetoznámeho horolezca Ivana Fialu, ktorý horolezectvo nenazýval športom, ale považoval ho za svetonázor. Z Tušerových slov je táto filozofia zrejmá na viacerých miestach v knihe, kde hovorí aj to, že „mám rád svoju prácu, nedokážem byť nečinný“.

Foto: Ján Mikulčík

Na fotografii zľava: Pavol Vitko (moderátor podujatia, publicista), Božidara Turzonovová, Mária Macková (autorka knihy), Danuša Faktorová (vydavateľka DAXE) a Prof. Andrej Tušer.