Pútavé knihy o minulosti aj dnešku

367

Vydavateľstvo Fortuna Libri nezanedbateľnú časť svojej produkcie venuje odbornému a zároveň čitateľsky veľmi pútavému „nasvecovaniu“ našej národnej histórie, etnografických jedinečností a skvostov. Napríklad aj osobitým a charakteristickým zvykovým prejavom príslušníkov slovenského národa. V zmysle uvedeného aktuálne prináša knihu známej a publikačne nápaditej etnografky Kataríny Nádaskej (s fotografiami Martina Habánka) s nedvojznačným názvom Slovenské rodinné tradície na fotografiách.

Ľudský život sa odohráva v cykloch, ktoré sú oddávna, ba od vekov nemenné: narodenie, detstvo, mládenectvo a dievoctvo, svadba a napokon skon. V našom prostredí sa takýto kolobeh odohrával v rodine, kde žijú rodičia, vyrastajú deti, vnuci a dožívajú starí rodičia. Aby sa človeku ľahšie žilo, aby tieto zlomové okamihy i všedný deň rodina ľahšie zvládla a aby ich človek prekonával dôstojne, na to sa sformovali rituály, ktoré podčiarkujú slávnostný, zábavný i smútočný akt.

Okrem písaného slova, ktorým sú prehľadne vysvetlené základné zvyky a rituály našich predkov viažuce sa k rodinnému životu, radosť z knihy umocnia i kvalitné a úzko súvisiace fotografie Martina Habánka. Text spolu s vizualizáciou každej životnej situácie je názornou ukážkou toho, ako sme žili v minulosti. Autentický ľudový odev, pracovný i slávnostný, je zachytený na fotografiách v jeho prirodzenom prostredí. Čitateľ napríklad vidí, ako sa obliekala nevesta na sobáš, ako sa upevňovala na hlavu svadobná parta, ako prebiehalo snímanie party a nasadenie prvého čepca po sobáši. Postupne celé množstvo ďalších životných situácií od narodenia človeka až po smrť.

Viac o knihe autorka jej textovej časti Katarína Nádaská: „Rodina je klenotom každej spoločnosti. O tom, ako sa žilo na Slovensku koncom 19. a v prvej polovici 20. storočia slovom i obrazom rozpráva kniha. Kniha o živote našich predkov, o rodine. Životný cyklus sa začínal narodením dieťaťa a končil sa odchodom na druhý svet. To všetko sa odohrávalo v kruhu rodiny, ktorá vytvárala nenahraditeľnú a nezastupiteľnú citovú oporu a zázemie… Dnešný svet sa mení, mení sa spôsob života a formy vzťahov. Rodinné väzby nie sú také silné a tesné ako v minulosti, a napriek tomu zostáva inštitút rodiny jedinečný a neprekonaný. Nikto však nemôže nájsť prirodzenejšie zázemie ako je fungujúca, súdržná a milujúca rodina. Cez krásu fotografií môžete nazrieť do vizuálneho sveta minulosti slovenskej rodiny, ktorý už zanikol, ale jeho obraz tvorí tradičnú ľudovú kultúru Slovenska. Z fotografií, ktoré s citom nafotil Martin Habánek, sála hlboká ľudskosť a úcta k životu, tak ako ju vnímali generácie pred nami. Môžeme smelo povedať, že rodina je ako ľudské umelecké dielo – na umeleckom diele treba pracovať, vytvára sa roky a stále nie je hotové. Podobne aj rodinu treba budovať, upevňovať, strážiť, ochraňovať a milovať. Fantázia, tvorivosť, originalita, talent, záujem, láska, súcit, vzrušenie, odhodlanie a ešte mnohé atribúty vytvárajú rozmanitosť rodiny a je úlohou pre každú inteligentnú ľudskú bytosť, aby sa pustila do práce v ateliéri samotného života.

Kniha určite zaujme, pretože vizualizuje rozprávanie o živote našich predkov o výrazných míľnikoch v živote každého človeka, veď narodenie, plnosť detstva a dospievania, svadba a napokon smrť patria k rodinným aspektom jedinečného prežívania, podobne ako krst, sväté prijímanie či konfirmácia, stužková alebo zásnuby, postupný prechod do „strieborného veku“ človeka a ďalej. Kniha prenáša posolstvo minulosti do súčasného sveta a nabáda nás, aby sme boli hrdí na slovenskú krajinu i ľud, ktorí v nej žil a žije. Aby sme poznali svoje korene a históriu, ktorá nás spája.“

Odkazom s jasným presahom do súčasnosti sa zaoberá aj ďalšia aktuálny kniha z vydavateľstva. Hovoríme o knihe Anny Kopáčovej s názvom Málo známe bylinky. Tentoraz ide o hold a zároveň praktickú „príručku“ opierajúcu sa významnú časť ľudovej liečiteľskej tradície, ktorá, pravdaže!, vychádzala takpovediac odjakživa o znalosť bylín a ich využitie. Prakticky každodenné. Navyše si treba uvedomiť, že bylinná liečba je pravdepodobne taká stará ako samo ľudstvo. Naši predkovia si všimli blahodarné pôsobenie niektorých druhov rastlín na ľudský organizmus a svoje poznatky rozširovali ich postupným spoznávaním. Zistili napríklad aj to, že dokonca medzi vzhľadom rastliny a jej liečivým účinkom je istá súvislosť. Od skorej jari až do neskorej jesene zbierali rozličné časti týchto neoceniteľných darov prírody – listy, vňať, kôru, plody, korene… Keď niekto v dome ochorel, hneď mali poruke vhodný domáci prostriedok.

Dnes skúsenosti našich predkov rozvíjajú bylinkári. K vyhľadávaným patrí pani Anna Kopáčová z Vrbového, ktorá sa bylinkárstvu venuje už štyri desaťročia. Po úspechu knižiek Zdravie z byliniekZabudnuté bylinky aj v tejto najnovšej ponúka mnohé osvedčené recepty.

V prvej časti knihy predstaví svoje obľúbené bylinky. Pri každej čitateľ nájde stručný botanický opis, súhrn zdraviu prospešných látok a liečivých účinkov, využitie v ľudovom liečiteľstve. Kedysi aj dnes. Autorka skúsene poradí, čo a kedy treba z jednotlivých rastlín zbierať a čo si z nich môže pripraviť. Každú rastlinku zároveň priblíži originálna ilustrácia Zuzany Hlavatej, ktorá pomôže pri spoznávaní „liekov“ priamo z prírody.

V druhej časti knihy sa čitatelia budú isto radi inšpirovať malým receptárom, ktorý im poslúži ako návod na liečbu niektorých zdravotných problémov. Podľa neho si môžu pripraviť vhodné čaje, odvary, maceráty, sirupy, šťavy, octy, oleje, masti a či prášky. Skrátka – zdravie priamo z prírodnej lekárne pod strechou dobrej knihy je tu!