Refrény času v Tatrách

617

Prezentácia antológie súčasnej poézie k 100. výročiu vzniku prvej ČSR

Ako súčasť podujatia Tatranská literárna jar 2018 sa plánuje aj slávnostná prezentácia Antológie súčasnej slovenskej a českej poézie či Antologie současné české a slovenské poezie s názvom Refrény času 12. apríla vo Vile Flóra Starý Smokovec. Antológia je vyvrcholením úspešnej dlhodobej spolupráce medzi Spolkom slovenských spisovateľov a Obcou spisovateľov Českej republiky (OS ČR). Podnetom na jej vznik sa stalo 100. výročie vzniku spoločného štátu Slovákov a Čechov. Antológia zahŕňa 18 českých a 18 slovenských básnikov. Číslo 18 zostavovatelia stanovili na počesť osemnásteho roku 20. storočia, v ktorom oba naše národy spojili svoj osud v spoločnom štáte, aby sa vymanili z rakúsko-uhorského štátneho zriadenia, ktoré ich národne utláčalo, a aby mohli slobodne rozvíjať svoje národné kultúry a spoločnú štátnosť. V slovenskom i v českom úvode k antológii sa pripomínajú literárne i osobné priateľstvá medzi českými a slovenskými spisovateľmi, vysoko sa hodnotí vzájomná spolupráca v bývalom spoločnom štáte, pokračujúca i v období samostatných republík a deklaruje sa záujem ju všestranne rozvíjať.

S úctou k zrelosti, ktorá prichádza so šedinami, je slovenská časť antológie – rovnako ako česká časť antológie – zoradená od najstarších básnikov k najmladším.

Publikácia vznikla z iniciatívy predsedu SSS Miroslava Bielika, predsedu OS ČR Tomáša Magnuska a podpredsedníčky OS ČR Lydie Romanskej, ktorá je editorkou českej časti antológie. Slovenskú časť antológie editorsky pripravil tajomník SSS Štefan Cifra za spolupráce redakčného kruhu v zložení Jaroslav Rezník, čestný predseda SSS, Boris Brendza, podpredseda SSS, a M. Bielik. Na záver slovenského príhovoru sa vyjadruje viera, že antológia bude odrazom k hlbšiemu vzájomnému spoznávaniu oboch národných literatúr a vzájomnému vydávaniu kníh v Česku a na Slovensku.