Rekonštrukcia Múzea Martina Benku v Martine

633

Spomínané múzeum slúži návštevníkom už neuveriteľných 46 rokov. Za tento čas neprešlo rekonštrukciou ani čiastkovými úpravami a už niekoľko rokov sa (nielen verejnosti prístupné) priestory potýkajú s problémami. Dlhodobým problémom je zlý technický stav objektu, ktorý od svojho stavebného ukončenia v roku 1958 neprešiel žiadnymi opravami. V havarijnom stave je zastrešenie budovy, osobitne galérie, všetky vnútorné rozvody, kotolňa, zastaralá elektronická zabezpečovacia a požiarna signalizácia i nedostatočné objemové a technické vybavenie depozitárnych priestorov. Dlhoročné snahy Slovenského národného múzea o celkovú rekonštrukciu objektu a primerané uloženie a ochranu diel maliara Martina Benku (1888 – 1971) sa naplnili získaním účelovej finančnej dotácie Ministerstva kultúry SR. Kvôli začatiu príprav na komplexnú rekonštrukciu bude múzeum návštevníkom prístupné len do 15. februára 2019. Viac čítajte v článku Podporia odkaz maliara Benku.

Foto: SNM