Rekonštrukcia Poslednej večere a film o Leonardovi v Žiline

934

Vernisážou vo štvrtok 20. júna sprístupniliv Rosenbergovom paláci v Žiline výstavu predstavujúcu tento významný umelecký počin a spomienku na ľudského génia renesancie vôbec, o ktorom sme už informovali viackrát. Akademický maliar Stano Lajda patrí k popredným výtvarníkom Žilinského regiónu. Jeho dielo tvoria desiatky portrétov, kvetinových zátiší, krajinomaľby okolia Žiliny a prírodných krás Slovenska. Ilustroval viac ako štyridsať kníh, prevažne určených deťom, je autorom monumentálneho cyklu diorám a kresieb živočíchov pre stálu expozíciu Biodiverzita a Paleontológia v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave. No najdôležitejšiu časť jeho tvorby predstavujú obrazy s príbehom, figurálne kompozície s nezameniteľným rukopisom a osobitým zmyslom pre iróniu a humor. V celej tvorbe Stana Lajdu sa prelína silné prepojenie s dielom majstra talianskej vrcholnej renesancie Leonarda da Vinci. Práve o rekonštrukciu diela spomínaného v titulku sa úspešne postaral za posledné roky, ba vyslúžil si prívlastok „Slovenský Leonardo“.

Je tu aj pridaná hodnota naplánovaná v tom istom žilinskom paláci na stredu 26. 6. o 18. hodine. Tradične totiž býva súčasťou festivalu talianskej kultúry na Slovensku Dolce Vitaj aj filmová prehliadka CINEVITAJ. V tomto roku s podtitulom Veľkí talianski majstri na plátne.
Dramaturgia prehliadky sa viaže k 500. výročiu smrti Leonarda da Vinciho – sochára, maliara, architekta, hudobníka a vynálezcu, ktorý je považovaný za archetyp „renesančného človeka“. Cyklus dokumentárnych filmov o veľkých talianskych umelcoch priblíži aj ďalších majstrov talianskej renesancie a baroka – Raffaella, Botticelliho a Caravaggia. Slovenská premiéra filmov sa uskutoční v hlavnej časti festivalu v Bratislave, v Žiline postupne premietnu tieto štyri dokumenty počas letných mesiacov.

Maliar, sochár, vedec, hudobník, botanik, architekt, vynálezca, človek, ktorý predbehol svoju dobu: komu inému, ak nie Leonardovi možno prisúdiť titul génia? Všestranné nadanie umelca dokazuje rozsiahle dedičstvo umeleckých diel, ktoré zanechal. Dodnes ich možno obdivovať v najslávnejších svetových galériách: v Louvre v Paríži, London National Gallery v Londýne, Pinacoteca Ambrosiana v Miláne…

Film Leonardo da Vinci – Génius v Miláne objavuje každodenný život umelca počas jeho pobytu v metropole Lombardie, kde pôsobil na pozvanie vojvodu milánskeho Ludovica il Moro zo šľachtického rodu Sforza. Film sa dotýka viacerých aspektov jeho života a tvorby. Sústreďuje sa na atmosféru mesta v časoch renesancie, osobností a umelcov, s ktorými sa stretával a boli mu blízki, a nezanedbáva ani mnohé legendy, ktoré ho obklopujú. Castello Sforzesco, Múzeum vedy a techniky „Leonardo da Vinci“ kostol Panny Márie milostí, Navigli, múzeum La Vigna di Leonardo, to všetko sú miesta, kde umelec zanechal stopu. Film je unikátnou komentovanou prehliadkou mnohých slávnych diel, ako napríklad Portrét dámy, Dáma s hranostajom, Madona v skalách, Portrét hudobníka, Svätý Ján Krstiteľ a Posledná večera (kostol Santa Maria delle Grazie, Miláno).

Foto: autor