Rekonštrukcia Poslednej večere! Svetoznáme dielo očami akad. maliara Stana Lajdu

998

V Malej výstavnej sieni (Župný dom) Oravskej galérie v Dolnom Kubíne onedlho – 4. 4. 2019 o 16,30 hod. – sprístupnia originálnu a jedinečnú výstavu venovanú pamiatke osobnosti svetového významu v oblasti umenia i vedy Leonardovi da Vinci, pri príležitosti 500. výročia jeho úmrtia. Štúdiom jeho života i diela sa dlhodobo zaoberá žilinský rodák akad. mal. Stanislav Lajda, ktorý sa v tomto roku dožíva okrúhleho výročia (60 rokov) a venuje sa voľnej maľbe, knižnej ilustrácii (asi 40 titulov), reštaurovaniu i pedagogickej činnosti. V Oravskej galérii vystavuje v premiére zmenšenú rekonštrukciu dnes z prevažnej časti zničeného diela, na ktorom pracoval vyše desať rokov. Milimeter po milimetri prehodnocoval každý dochovaný fragment originálu a zhromažďoval rôznorodé kópie a verzie diela (okolo 3 000 ks). Za smerodajné pre rekonštrukciu pokladá tie, ktoré vznikli z rúk Leonardových žiakov a následníkov, krátko po dokončení originálu. Hľadal v nich zhody detailov, prepojenia farebných tónov s technikou šerosvitu a výrazným 3D efektom, ktoré následne porovnával so zvyškami Leonardovej maľby. Aj keď ako vyštudovaný reštaurátor maľby na VŠVU v Bratislave má bohaté skúsenosti s technikou tvorby i kópiami starých majstrov, predsa len vierohodne doplniť takmer šesťdesiat percent navždy stratenej podoby bolo vo viacerých ohľadoch náročné. Zodpovedný, ba až vedecký prístup však napokon priniesol svoj výsledok. Návštevníci galérie ho môžu vidieť do konca júna. Výstava bude reprízovaná v Rosenfeldovom paláci v Žiline, o čom budeme včas informovať aj formou pozvánky. Súčasne s prácou na rekonštrukcii napísal S. Lajda aj knihu analyzujúcu život a dielo Leonarda s dôrazom na vznik Poslednej večere. O nej viac začiatkom budúceho týždňa.

Posledná večera: rekonštrukcia podľa akad. maliara Stana Lajdu