Rekonštrukcia Spišského hradu pokračuje aj napriek pandémii koronavírusu

596

Rekonštrukcia Spišského hradu pokračuje aj napriek pandémii koronavírusu. Agentúru SITA o tom informovala vedúca Centra múzejnej komunikácie Slovenského národného múzea (SNM) Zuzana Vášáryová. K dnešnému dňu sa preinvestovalo 513-tisíc eur, z toho 70 500 eur počas marca tohto roka.

„Slovenské národné múzeum aj napriek šíriacej sa epidémii koronavírusu na Slovensku zatiaľ pokračuje vo viacerých investičných projektoch. Jeden z nich prebieha na Spišskom hrade. Už vyše roka sa realizuje prvá časť pripravovanej generálnej rekonštrukcie románskeho paláca a západných palácov v hornom nádvorí hradu,“ informuje Vášáryová. Práce sa dotýkajú rekonštrukcie kapitánskeho domu a renesančnej brány, nazývanej „Thurzovská“. Cieľom prác je aj zlepšenie inžinierskych sietí a zvýšenie ochrany pamiatky či jej návštevníkov pred búrkou, napríklad aj zavedeným bleskozvodom. SNM na prácach spojených s cieľom záchrany pamiatky zapísanej na Zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO preinvestovalo 513-tisíc eur, z toho 70 500 eur za marec tohto roka.

Vášáryová vysvetlila, že sa na Spišskom hrade v rámci prvej etapy jeho obnovy vykonávajú kompletizácie elektroinštalácie a slaboprúdu v kapitánskom dome na strednom nádvorí. Dostavalo sa lešenie pre reštaurátorov a pokračuje tiež oprava poškodených korún a muriva nad renesančnou bránou. Montáž zdravotechnických inštalácií je ukončená. „Pri sanácii hradného brala pod západnými palácmi sa blížime do finále, čaká nás ešte hĺbkové zaisťovanie brala vŕtaním kotiev a zalievaním. Z ďalších prác prebiehajúcich v tomto roku môžeme spomenúť napríklad ukončenú opravu interiéru a zabudovaného nábytku v informačnom centre Spišského hradu, opravu podláh v kruhovej veži alebo opravu poškodených vitrín expozície, pripravuje sa oprava hlavnej vstupnej brány,“ vysvetľuje Mária Novotná, riaditeľka Spišského múzea v Levoči s tým, že výrazne pokročili aj práce na odstraňovaní statickej poruchy hradných múrov opevneného predhradia.

Podľa Vášáryovej SNM pozorne sleduje situáciu s koronavírusom, a tak pristúpilo od 10. marca k dočasnému uzavretiu všetkých svojich špecializovaných múzeí pre verejnosť, ktoré pred týždňom predĺžilo na neurčito. Dodala, že SNM je pripravené v prípade potreby upraviť aj ďalší postup pri rekonštrukcii hradu. „Všetky práce v priestoroch Spišského hradu sú v súčasnosti vykonávané dodávateľsky a prebiehajú okrem informačného centra v exteriéri, v dostatočnom priestorovom rozptyle. Za bezpečnosť a dodržiavanie nariadení krízového štábu v súvislosti so šírením koronavírusu, vrátane ochrany zdravia pracovníkov na stavbe, zodpovedajú konatelia a majitelia dodávateľských firiem,“ uviedol Branislav Panis, generálny riaditeľ SNM. Dodal, že Spišské múzeum v Levoči vykonáva nevyhnutnú kontrolu prostredníctvom oddelenia prevádzky. V priestoroch Spišského hradu zamestnanci múzea nepracujú.

Foto: archív SNM