Reprezentatívna maliarska osobnosť

542

Košická moderna stále priťahuje milovníkov výtvarného umenia. Presvedčila nás o tom aj výstava diel Juraja Collinásyho (1907 – 1963) v Šarišskej galérii v Prešove. Výtvarný odkaz významnej osobnosti moderného maliarstva oslovuje súčasníka nadčasovosťou svojho diela.

Mladý Collinásy nadobúdal výtvarné vzdelanie v rokoch 1924 – 1927 na grafickej a kresliarskej škole Eugena Króna v Košiciach, v Prahe navštevoval ateliér Vincenca Beneša (1883 – 1979). Výtvarní historici tvrdia, že najpodstatnejší impulz k modernému umeniu získava práve u českého maliara, k čomu prispieva i samotná atmosféra pražského umeleckého prostredia. Tam sa rodí jeho maliarska poetika, ktorú neskôr prináša do Košíc.

Cesta Juraja Collinásyho k originálnemu umeleckému výrazu bola kľukatá. Vlastný maliarsky prejav neustále hľadal v kolotoči životných a spoločenských zmien, nad všetkými problémami a ťažkosťami víťazila jeho ohromná túžba po maľovaní. Čoraz väčšmi prekvapuje a priťahuje záujem svojou koloristikou. Práve ňou sa líši od rovesníkov. Jeho vnútorné zážitky, postrehy, predstavy sa zračia v expresívnej maľbe. Dochádza k súhre, súladu osobných pocitov so zvolenou formou.

Koľko verejných príležitostí mal slovenský milovník umenia spoznávať tvorbu J. Collinásyho? Za svojho života s prvou výstavou prišiel roku 1949. V päťdesiatych rokoch vystavoval dvakrát v Bratislave (1950, 1958) a raz v Košiciach (1957). Individuálne výstavy po smrti umelca: roku 1973 (Východoslovenská galéria, Košice, Tatranská galéria, Poprad), 1976 (Galéria výtvarného umenia, Prešov, Šarišské múzeum, Bardejov), 1997 (Východoslovenská galéria, Košice, Šarišská galéria, Prešov), 2008 (Východoslovenská galéria, Košice, Galéria mesta Bratislavy – Mirbachov palác, Bratislava).

Tvorba Juraja Collinásyho nestratila na príťažlivosti. Priťahuje výnimočnosťou a zároveň nevtieravým prístupom k zobrazovanému objektu. Jeho diela môžu u mnohých obdivovateľov umenia vyvolať značnú dávku nostalgie za tým, čo zobral čas. Ostalo to však na plátnach, ktoré očarujú farebnosťou umelcovho sveta.

Celkový obraz umelca dotvára fotografická tvorba. Stredobodom záujmu Juraja Collinásyho v tomto umeleckom žánri boli napríklad mestské prostredie Košíc, folklór (ľudový kroj, figurálna tematika), krajinárske motívy.