Reštaurátor predstaví nezvyčajné umelecké diela

677

Jedinečný odkaz a krásu nezvyčajných umeleckých diel predstaví augustové “Stretnutie s minulosťou pod Zelenou klenbou”. O ozdobných pohrebných erboch, tzv. mortuáriách, bude v Stredoslovenskom múzeu (SSM) v Banskej Bystrici rozprávať reštaurátor Štefan Kocka. Ako agentúru SITA informovala PR manažérka múzea Martina Saktorová, podujatie sa uskutoční v stredu 21. augusta o 17. hodine v Thurzovom dome.

Slovo mortuárium pochádza z novovekej latinčiny a označuje ozdobný, honosný, pohrebný erb s výpočtom hodností a zásluh zosnulého. Ide teda o starobylé pohrebné oznámenie, ktorého korene siahajú do stredoveku. Erb sprevádzal svojho nositeľa po celý život, pričom nezastupiteľnú funkciu plnil pri poslednej rozlúčke aj dlho po smrti. “Mortuáriá sú mimoriadne vzácnymi exponátmi, ktoré prinášajú množstvo dôležitých informácií. Ukrývajú v sebe nielen umeleckú hodnotu, ale aj vzácne historické, heraldické a genealogické informácie,” hovorí Kocka, ktorý sa priamo pričinil o zreštaurovanie zbierky mortuárií Stredoslovenského múzea. Múzeum má vo svojich zbierkach najväčšiu kolekciu mortuárií v rámci krajín bývalej habsburskej monarchie. Prevažná časť pochádza zo zbierky rodu Radvanských, ktorá bola uchovávaná v kaštieli v Radvani.

V rokoch 2013 – 2016 zreštauroval Kocka pre SSM unikátnu zbierku 203 mortuárií, ktoré patria 177 osobám zo 133 šľachtických rodov. Pochádzajú z rôznych období, od roku 1700 do roku 1933. Boli zhotovené rôznymi autormi na rôznych materiáloch ako papier, hodváb, taft, brokát alebo plátno.

“Mimoriadna zbierka mortuárií, ktorú vlastní Stredoslovenské múzeum, je výnimočná svojím množstvom, rozmanitosťou, farebnosťou i materiálnou rôznorodosťou. Pohrebné oznámenia by na prvý pohľad mohli vyvolať pochmúrne nálady, v tomto prípade je však opak pravdou. Historické mortuáriá sú oslavou života na jeho konci, vzdaním holdu zosnulému za odkaz, ktorý na tomto svete zanechal. Navyše sú bohatým zdrojom poznania pre historikov,” dodal riaditeľ SSM Marcel Pecník s tým, že ukážku zo zbierky môžu návštevníci v týchto dňoch vidieť na výstave 130 rokov interpretácií histórie v Thurzovom dome.

Cyklus prednášok s názvom Stretnutia s minulosťou pod Zelenou klenbou pokračuje už štvrtý rok. Ďalšie stretnutie s minulosťou sa uskutoční 25. septembra s reštaurátorom Tiborom Kováčom na tému Reštaurovanie hodín a nábytku zo zbierok Stredoslovenského múzea.