Rodinný deň pod Gombášom v znamení dobrej knihy

1028
Jedno z podujatí vydavateľstva, vpredu jeho majiteľka Lenka Šingovská

Do Rožňavy onedlho zavíta zmes dobrodružstva a zábavy. Ako nás informovala Michaela Mihoková, Vydavateľstvo Class, ktorého dlhodobo napĺňaným cieľom je popularizovať čítanie do takej miery, aby sa pre deti stalo atraktívnym, spoluorganizuje výnimočné podujatie Rodinný deň pod Gombášom. Nezabudnuteľné stretnutie sa uskutoční na otvorenom priestranstve a je zostavené takpovediac na mieru pre všetky po nevšednosti túžiace rodiny. Program je prezieravo skomponovaný tak, aby si každý návštevník odskúšal štyri pripravené stanovištia. Bude sa rozdávať smiech, úlohy i odmeny.
Na deti sa teší architekt s tvorivými dielňami, ktorý bude prostredníkom na ceste za návrhom vlastného rozprávkového domu.
„V knižnom stánku bude vďaka tematickému čítaniu umožnené nahliadnuť do života našich predkov a nebude chýbať ani veselý kvíz. Pracovníci vodární ozrejmia, ako sa voda dostane do vodovodných kohútikov v domácnostiach. Najväčším lákadlom pre malých aj veľkých však bude bagerparáda. Po absolvovaní všetkých štyroch stanovíšť, dostane účastník certifikát, na základe ktorého sa umiestni v žrebovaní. Vyhrať sa dá veľká stavebnica,” hovorí Lenka Šingovská, šéfredaktorka vydavateľstva Class.
Keď sa skončia súťažné aktivity, nastane všemožné snaženie sa o čo najlepšiu zbierku spomienok. Jazda na koni, maľovanie na tvár, detská diskotéka, to všetko a ešte oveľa viac prispeje k budovaniu dobrej nálady.
Poznanie, ktoré by malo smerovať k mysli dieťaťa, bude, okrem iného, prebiehať aj priblížením náplne práce stavbárov. No a keďže je to udalosť, ktorá vznikla najmä so zámerom šíriť lásku k literatúre, nikto nebude ochudobnený ani o rozprávanie o tom, čo sa dá nájsť na stránkach zviazaných príbehom v dobrej knihe.

Foto: archív Vydavateľstva Class