Rok 2020 sa bude niesť v znamení Kukučína

619

V tomto roku si nielen slovenská kultúrna verejnosť pripomína 160. výročie narodenia
Martina Kukučína, zakladateľa modernej literárnej prózy. Jubileum si pripomenie i Oravské kultúrne stredisko, organizácia v zriaďovateľskej hneď niekoľkými aktivitami. Ako nás informoval jeho riaditeľ Miroslav Žabenský, pod jedným názvom Rok Martina Kukučína sa uskutočnia v spolupráci s obcou Jasenová a s ďalšími partnermi tri rôzne podujatia. Prvou z nich je sedemnásty ročník celoštátnej literárnej súťaže mladých autorov – Mladá slovenská poviedka 2020. Bude venovaný práve Kukučínovi. Zapojiť do súťaže sa môžu autori od 11 do 30 rokov s dosiaľ nepublikovanou prácou do 30. júna. Slávnostné vyhodnotenie sa bude konať v októbri v Dolnom Kubíne.
Jasenovskému rodákovi budú patriť aj 4. Richtárske dni obce Jasenová. V dňoch 11. a 12.
júna si bohatým kultúrnym programom Jasenovčania pripomenú 700. výročie prvej písomnej zmienky o obci a 160. výročie narodenia spisovateľa, ktorý dedinu preslávil azda najviac.
Mozaiku Kukučínovho roka do tretice doplní na jeseň interaktívna vedomostná súťaž pre
školákov. Po vlaňajšom úspechu podobnej súťaže Po stopách P. O. Hviezdoslava budú žiacki
zástupcovia škôl hľadať miesta súvisiace s pobytom a tvorbou Martina Kukučína. Na nich
dostanú konkrétne úlohy a otázky, ktoré budú musieť zodpovedať. Práve získané odpovede
budú dôležité pri záverečnom riešení rébusu. Pre víťaznú školu je za odmenu pripravený
celodenný výlet.