Rok slovenského dizajnu má logo

475

Rok 2021 bol na podnet Slovenského centra dizajnu (SCD) vyhlásený Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky za Rok slovenského dizajnu (RSKD). Pri jeho príležitosti SCD vyhlásilo koncom minulého roka neanonymnú súťaž na logo. Do súťaže bolo prihlásených 29 návrhov od 24 autorov a autorských kolektívov. Autorom víťazného loga, ktoré  bude používané nielen na označenie podujatí SCD, ale aj spolupracujúcich subjektov, je grafický dizajnér Matej Vojtuš.

Päťčlenná odborná porota zložená z interných a externých odborníkov v oblasti dizajnu – Maroš Schmidt (SCD), Silvia Kružliaková (SCD), Ľubica Segečová, Pavol Bálik a Martin Bajaník, v prvom kole diskutovala o 7 návrhoch, ktoré najlepšie spĺňali zadanie. Vo finále vybrala tri návrhy, medzi nimi aj víťaznú prácu. Na základe splnených kritérií  1. miesto získal návrh Mateja Vojtuša; 2. miesto získal návrh Rudolfa Vychovalého a 3. miesto získal návrh Jany Gavaldy Belanovej

Víťazný koncept reflektuje výnimočnosť jednotlivých tohtoročných okrúhlych výročí slovenského dizajnu. Zároveň pracuje s myšlienkou roku ako uzavretého cyklu  –  kruhu. Návrh Mateja Vojtuša ponúka priestor k reflexii opakujúcich sa každodenností, drobných udalostí, ktoré sprevádza v bežnom živote dizajn.

Ako uviedol jeden z členov komisie Pavol Bálik: „Logo je súčasné, hravé, povýšené na vizuálny koncept, dá sa s ním pracovať a variovať v celoročnej komunikácii RSKD“.  Navrhované logo artikuluje túto tému v podobe jednoduchého princípu – uzavretého nápisu do kruhu tvoreného rotujúcim, akcentovaným začiatočným písmenom slova, názvu či modelu. Tento koncept je aplikovateľný rovnako na anglickú verziu loga (Rok, The year).

Porotu návrh zaujal aj z dôvodu, že jeho princíp sa neobmedzuje len na podobu základného loga, ale dokáže ďalej systematicky pracovať aj s celou vizuálnou identitou RSKD.

Rotujúce, opakujúce sa elementy, hravo a systémovo vytvárajú rytmus informácií bez zjavného konca. Použitie logotypu si hľadá a prispôsobuje svoje miesto v rozmanitých orientáciách  nastavení. Návrh používa autorské písmo geometrického grotesku (RSKD Grotesk) vytvorené na mieru k projektu. Typografické pricípy svojou vzdušnosťou voľne naväzujú na už existujúci logotyp Slovenského centra dizajnu.

Matej Vojtuš je študentom ateliéru Tvorby písma a typografie na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Prahe (UMPRUM). V predošlej praxi pôsobil ako grafický dizajnér v brnenskom vydavateľstve Host. V roku 2018 získal 2. miesto v kategórii „Profesionálny dizajn“ Národnej cene za komunikačný dizajn , a to za vizuál festivalu BRaK. V súčasnosti sa venuje grafickému dizajnu v rôznych podobách od tvorby vizuálnej identity značiek, eventov a festivalov, až po dizajn kníh. Spolu s Jozefom Ondríkom sa venuje tvorbe autorských písiem pod značkou Regular Lines.

Foto: SCD