Ako to vidíš ty?…

858

Neraz počujeme takúto otázku. Je to nielen o sile zraku, ale aj o nazeraní na svet, o poznanom i nepoznanom. Za touto otázkou sa skrýva veľa odpovedí i nezodpovedaného. Niektoré z nich ponúka kniha, o ktorej bude reč.

V roku 2015 vyšla v slovenskom preklade kniha Romany Romanyšynovej a Andrija Lesiva Vojna, ktorá zmenila Rondo (Vijna, ščo zminyla Rondo). Nedávno táto dvojica autorov vydala knihu (text a ilustrácie) Takto vidím (Ja tak baču). V tejto súvislosti musíme povedať, že ukrajinské vydanie vyšlo vo ľvovskom vydavateľstve Vydavnyctvo Staroho Leva vďaka tvorivej dielne Agrafka, ktorú založili spomínaní umelci, pracujúci vo sfére knižnej úpravy, ilustrácie, grafiky, maľby, dizajnu.

Niekoľko slov o tejto tvorivej dielni, lebo knihy, nad ktorými výtvarne pracujú, tešia sa ohromnej popularite. Obaja umelci sa ku grafickej úprave knižných vydaní dostali už počas štúdia vo Ľvovskom štátnom kolégiu dekoratívneho a úžitkového umenia. Keď študovali na Akadémii umenia, pracovali na grafickej úprave zbierky poézie Ivana Franka, Bohdana-Ihora Antonyča Rukavička: Ukrajinská ľudová rozprávka (Rukavyčka. Ukrajinska narodna kazka) – to bol prvý projekt tvorivej dielne Agrafka, ktorý získal v roku 2011 ocenenie na Medzinárodnom bienále ilustrácie v Bratislave. Kniha sa dostala do medzinárodného katalógu detských vydaní White Ravens.

Ale vráťme sa ku knihe Takto vidím. Pred týmto vydaním bola kniha Hlasno, ticho, šeptom (Holosno, tycho, pošepky). Ide vlastne o jej pokračovanie, dilógiu, ktorá rozpráva o zraku a videní. Dozvedáme sa v nej o stavbe očí, o tom, koľko farieb sme schopní vidieť a rozpoznať, kto má najlepší zrak na planéte, ako sa nestratiť vo svete, keď ho nevidíme. Také a podobné otázky sa preplietajú s úvahami a filozofickým videním sveta, čo v konečnom dôsledku podnecuje detského čitateľa nielen k hlbšiemu poznaniu, ale zároveň popúšťa uzdu fantázii, aby čitateľ videl svet „svojimi“ očami.

Len nedávno táto kniha vyšla v taliančine. Pripravuje sa jej vydanie v Číne, USA, Indii, Japonsku a Južnej Kórei. A dostalo sa jej ešte jedného ocenenia. Vydanie v nominácii non-fiction pre deti získalo cenu Bologna Ragazzi Award (2018) a zvíťazilo v súťaži o najkrajší knižný dizajn. Aj to o niečom vypovedá!

TAKTO VIDÍM
(JA TAK BAČU)
Preložil Patrik Oriešek
Bratislava: Monokel, 2018, 1. vyd., ISBN 978-80-972993-2-3

Zdroj: Ivan Jackanin: Romana Romanyšyn – Andrij Lesiv. Ako to vidíš ty?…. In: Literárny týždenník, ročník XXII, č. 9 – 9 (13. 3. 2019), ISSN 0862-5999, s. 14.