Rozhovor o Štefanovi Krčmérym

605
Hrob Štefana Krčméryho v Martine

Historický odbor a Slovenský historický ústav Matice slovenskej (SHÚ MS) pozývajú na ďalšie stretnutie v rámci cyklu Rozhovory o histórii. Tentoraz na tému Matičný tajomník Štefan Krčméry a samospráva Slovenska vo štvrtok 8. augusta 2019 o 16. hodine v Knižnici slovenskej štátnosti Slovenského historického ústavu Matice slovenskej na Grösslingovej ulici 23 v Bratislave bude rozprávať a na otázky odpovedať Mgr. Lukáš Krajčír, PhD. z SHÚ MS.

Rozhovory o histórii sú neperiodickým podujatím Historického odboru Matice slovenskej a Slovenského historického ústavu tak pre matičiarov, ako aj pre záujemcov o históriu a kľúčové témy slovenských dejín. Informoval nás o som tajomník MS Peter Mulík.

Ilustračné foto: MS