Rozmanitosť ľudskosti v Košiciach  

262

Ako nás informovala naša spolupracovníčka Viera Ristvejová, Knižnica pre mládež mesta Košice aktivitami projektu Rozmanitosť ľudskosti poukáže na potrebu vytvárania komunitnej súdržnosti, individuálneho prístupu k okoliu a rozvoja empatie.

Dozvedeli sme sa, že ponuka aktivít nového projektu je pestrá. Zahŕňa neformálne komunitné vzdelávanie, ukážky foriem a dosahu terapie čítania so psíkom a rovnako online stretnutia s lektorkami prezentujúcimi každodenné problémy nielen slabozrakých a nevidiacich, ale aj ľudí s duševnými, či inými fyzickými a vzdelávacími problémami.

Čítania so štvornohým terapeutom

Kladný a upokojujúci vplyv prítomnosti zvierat na človeka je vedecky potvrdený. Pozitívne skúsenosti s podujatiami v prítomnosti priateľov z ríše zvierat má aj Knižnica pre mládež mesta Košice. „Zvieratká deti motivujú, rúcajú bariéry ako sú nesmelosť, hanblivosť či letargia a určite pomáhajú s integráciou. Môžem povedať, že sú akýmsi mostom. Dokážu nevtieravo spájať generácie, ľudí s hendikepmi aj iné zmiešané komunity. A rozhodne môžu byť spojnicou smerom k nám, knižniciam, ku knihe a k čítaniu. Už sme si to nie raz vyskúšali, keď sme robili motivačné čítania so špeciálne vycvičeným psíkom v špecializovanej pobočke knižnice, kde sa zvyknú stretávať čitatelia s rôznym typom hendikepu,“ hovorí o skúsenostiach so zvieracími pomocníkmi v pobočke Nezábudka Kamila Prextová, riaditeľka knižnice. „Kladné odozvy na podujatia tohto typu nás utvrdili, že ide o skvelú vec. Preto asi aj prišla inšpirácia dať tomu ešte väčší priestor a vyšší zmysel. Verím, že sa nám to podarí práve v rámci projektu Rozmanitosť ľudskosti, ktorým chceme poukázať na dôležitosť vzdelávania v komunitách, jednotlivo aj spoločne.“ Knižnica do toho nepôjde sama. Jej programovými partnermi budú organizácie so bohatými skúsenosťami a silným hlasom, ktorí majú čo povedať. Ide o občianske združenie Zvieratá a ľudia navzájom a Krajské stredisko Únie pre slabozrakých a nevidiacich Košice.

Najlepší terapeut má srsť a štyri nohy

Čo si o tom myslí Slávka Dupláková, animoterapeutka, lektorka vzdelávacích aktivít a lektorka voľného štýlu tkania z o.z. Zvieratá a ľudia navzájom, ktorá sa dlhodobo zaoberá vzájomnými vzťahmi človeka a zvieraťa, ich využitím v canisterapii a hipoterapii: „To je presne naše poslanie. Zlepšovať zdravie a pohodu ľudí prostredníctvom puta medzi ľuďmi a zvieratami. V rámci projektu Rozmanitosť ľudskosti do knižnice privádzame odborníkom vedeného, špeciálne pripravovaného psa, ktorý pomáha deťom pri zlepšovaní ich čitateľských a komunikačných schopností a zároveň ich tak vedieme k tomu, aby milovali knihy a rady čítali.“

Projekt Rozmanitosť ľudskosti ponúkne stretnutia so psíkom terapeutom podporujúce psychickú a emocionálnu pohodu predškolákov, žiakov základných a tiež špeciálnych škôl. Vo svojej vzdelávacej časti tiež zahŕňa dopoludnie, ktoré cez online priestor sprostredkuje  knihovníkom po celom Slovensku informácie približujúce prácu, projekty, ciele, no najmä praktické postrehy a skúsenosti v o.z. Zvieratá a ľudia navzájom (lektorka a animátorka Slávka Dupláková) a v Únii pre slabozrakých a nevidiacich (lektorka Zuzana Mihályová, vedúca krajského strediska v Košiciach).

Viac informácií o aktivitách a termínoch konania sú zverejnené na webovej stránke knižnice www.kosicekmk.sk. Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

Partnermi sú O.Z. Zvieratá a ľudia navzájom, Krajské stredisko Únie pre slabozrakých a nevidiacich, Košice, Spolok slovenských knihovníkov a knižníc, Krajská pobočka Košického kraja.