RTVS reaguje na Trojke povinným čítaním, na Dvojke rozšírením školského aj detského programu

1110

Na obrazovky RTVS pribudla nová interaktívna relácia pre malých školákov. V nej sa zábavnou formou počas 45 minút dozvedia množstvo nových poznatkov. Zároveň sa môžu zapájať do úloh, ktoré im zadajú učitelia a prostredníctvom televíznej obrazovky sa budú môcť podeliť o svoje riešenia.

Školský klub bude je rozdelený do troch blokov pre 1. a 2. ročník, 3. a 4. ročník a 5. až 7. ročník. Jeden vysielací týždeň je organizovaný ako jeden školský deň – tak, ako deti v škole majú 5 hodín, tak bude aj v Školskom klube každý deň iný predmet. V pondelok o prírodovedných predmetoch, v utorok o informatike, v stredu o matematike, vo štvrtok sa bude venovať spoločenskovedným predmetom a v piatok sa zameria na slovenčinu a literatúru. Celý koncept je postavený na prepájaní predmetov a ročníkov, aby aj súrodenci doma mohli spolupracovať a objavovať učivo. Relácia ukazuje moderný spôsob výučby, ktorý deťom hravou formou pomáha, aby sami objavovali poznatky, boli zvedavé, pýtali sa a hľadali odpovede.

Obsahovú, metodickú a organizačnú podporu Školskému klubu zabezpečuje vzdelávacia nezisková organizácia Indícia. Učitelia sú z viacerých základných škôl z rôznych slovenských miest.

Reláciou Školský klub bude naďalej sprevádzať jeden z moderátorov – Adela Mojžišová, Ondrej Lenárth a Martina Slobodová, ktorých deti poznajú z programu RTVS Smajlíkovci. V štúdiu budú dvaja učitelia a k nim pribudne jeden metodik. „Ten najmä rodičom vysvetlí, na čo sa jednotlivé úlohy zameriavajú a aké zručnosti rozvíjajú. Veríme, že takéto vysvetlenie pomôže divákom lepšie pochopiť spôsob koncipovania úloh a dá im tipy, ako s deťmi doma pracovať. Našou snahou je dávať podnety na činnosti či už doma alebo aj pre učiteľov v on-line prostredí, ktoré väčšina škôl poskytuje pre svojich žiakov,“ priblížil Peter Halák, riaditeľ neziskovej organizácie Indícia.

Už od pondelka 16. 3. každý pracovný deň o 9, 30. hodine začala Trojka vysielať diela povinnej literatúry.  V stredu 8. 4. televízna inscenácia Shakespearovej tragédie o zhubnej moci bohatstva Timon Aténsky. Vo štvrtok 9. 4. Veselé panie z Windsoru, ďalšia televízna inscenácia komédie od toho istého anglického klasika a do tretice v piatok to bude jeho klasická dráma Oko za oko.

Keďže je pre situáciu s koronavírusom uzatvorených množstvo materských a základných škôl, RTVS prináša na Dvojke oveľa viac detského programu výlučne z pôvodnej televíznej tvorby pre deti.

Popri pravidelných detských blokoch, teda Veľkom detskom predstavení od 18, 30 do 19, 50 hodiny, jeho rannej repríze od 6, 30 do 8. hodiny a Obedníčku od 11, 30 do 12. hodiny, RTVS nahradila predpoludňajšiu dramatiku pre dospelých pôvodnými detskými seriálmi.