Salaš na planine (Druhý úryvok z knihy Po stopách kocúra Felixa)

1105

Prostredníctvom rozprávkovo-čarovnej knihy Po stopách kocúra Felixa sa deti dostanú do rôznych regiónov Slovenska, aby spoznali ich prírodné i kultúrno-historické osobitosti. Nerozlučným spoločníkom je kocúr, ktorý sprevádza detského čitateľa na objavných cestách po Slovensku. Ilustrovaná publikácia je určená pre deti od 4 rokov. “Stopovaním” kocúra deti hravým spôsobom spoznajú zvieratá, rastliny, stavby, odievanie i spôsob života našich predkov vo vybraných regiónoch. V siedmich kapitolách tejto knihy postupne odhalia podoby života v zradných horách, v tajomnom lese, v kráľovskom meste, na salaši i na dedine, na gazdovskom dvore a pri vodnom mlyne. Pútavé obrazové stvárnenie regiónu je doplnené o krátke rozprávanie opisujúce “dianie” na ilustrácii v slovenskom aj v anglickom jazyku. Deti sa vďaka textom prenesú do doby dávno minulej, ktorú už sami nemôžu zažiť. Veľká mapa s vyznačenými regiónmi v úvode publikácie umožní vytvorenie reálnej predstavy o polohe a rozlohe navštívených regiónov v rámci Slovenskej republiky. Ilustrovaný prehľad zvierat v závere publikácie plní úlohu praktického slovníka a efektívne rozvíja slovnú zásobu. Publikácia nenásilným spôsobom napomáha budovaniu a rozvíjaniu národného povedomia v útlom veku dieťaťa. Zároveň efektívne rozvíja slovnú zásobu, prihovára sa k slovenským deťom so záujmom o znalosť anglického jazyka, ale aj k deťom zahraničných Slovákov so záujmom o udržiavanie kontaktu s krajinou i jazykom svojich predkov. Detský čitateľ doma i v zahraničí sa vďaka absolvovaným knižným potulkám po Slovensku bude vedieť ľahko identifikovať s prírodným i kultúrno-historickým dedičstvom svojich predkov. Vďaka tejto knihe sa v detských srdciach ukryjú obrázky z nášho krásneho Slovenska, ktoré ich budú sprevádzať celým životom. 

 

Felix sedí na streche bačovho domu na salaši a zvedavo pozoruje krajinu okolo seba. Salaš pozostáva z dreveného domčeka pre baču a valachov a z kruhového košiara pre ovečky. Vzduch vonia jarou. Zem je pokrytá sviežou zelenou trávičkou. Zo zeme kde-tu vykukujú žlté hlaváčiky a fialové poniklece. Salaš je obklopený zelenými kopcami a hustými lesmi, kam len oko dovidí.

Na salaši je rušno. Ovečky sa spolu s valachom a psím kamarátom Dunčom práve vrátili z chutnej jarnej paše. Po jednej pristupujú k bačovi a ten im šikovnými pohybmi strihá vlnené kožúšky, ktoré ich v zime chránili pred chladom. Na jar im už hrejivé kožúšky netreba. Z ostrihanej ovčej vlny si bača s valachmi zhotovia teplé odevy a prikrývky na zimu. Neďaleko košiara valasi spracovávajú nadojené ovčie mliečko. Pripravia z neho chutné lahôdky: ovčí syr a bryndzu. Mňam! Felixovi ukrytému na streche domčeka sa už zbiehajú slinky na tie dobroty.

Zrazu sa ozve spev škovránkov. Felix pozrie nahor a čo vidí? Vysoko na oblohe krúži dravý sokol a očami jastrí po okolí. Hľadá si korisť. Škovránky sa dravca neboja. Vedia, že v kŕdli sú v bezpečí a sokol na nich nezaútočí.

Čo sa to mihlo tam pri lese? Felix sa preľakne. Spoza stromu sa tíško vynoril sivý vlk a neďaleko neho sa zakráda hrdzavá líška! Nenápadne pokukujú po ovečkách. Felixovi sa chce zakričať: Ovečky, pozor! Ale netreba. Skúsené oči baču aj valachov všetko pozorne sledujú a svoje ovečky starostlivo vartujú. Večer sa unavení po celodennej práci uložia do postele. V noci si oddýchnu a načerpajú nové sily do ďalšieho náročného, no krásneho dňa.

Ilustrácie kocura Felixa: Katarína Barlová