Šaliansky Maťko jubiloval LITERÁRNE OZVENY

734

Keď jar preberá od zimy vládu, v mestečku Šaľa sa zjaví chlapec. Medzi mnohými deťmi, ktoré sa tu zídu, príde aj šarvanec s klobúčikom, spod ktorého vykúkajú pramienky vlasov, ale hlavne sa pod ním roja myšlienky inšpirované múdrosťou predkov. Aj takýmto povesť pripomínajúcim úvodom môžeme uviesť dobrú zvesť. „Povesť“ o tom, že 16. marca vyvrcholil jubilejný 25. ročník podujatia Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského celoslovenským finále. Súťaže v prednese povestí, ktorá je mimoriadne potrebná a – priam ako olympiáda – nemá porazených. Kdesi na úsvite bolo hovorené slovo odrážajúce zážitky, skúsenosti, ale aj ponaučenie. Potom prišli príbehy – rozprávky a povesti. Práve povesti – vytvárajúce osobitý poklad ľudovej slovesnosti – sú pevným a dôležitým pilierom. Poznania aj uvedomovania si náležitosti k národu. V prípade detí s prirodzeným preciťovaním toho, čo im je blízke, zároveň v ušiach genetickej pamäti (a podvedomia, čo vytvára ozvenu) znie ako volanie rodu. Povesti zanechávajú silnú stopu v človeku. No a ten sa ich – v snahe poučiť mladších – rozhodol podávať ďalej. Určite aj preto prekonali čas a stále sú s nami. V prípade súťaže Šaliansky Maťko pridanú hodnotu predstavuje ochota detí niečo pozitívne sa naučiť a prostredníctvom prednesu tlmočiť ďalej. Všetko uvedené stálo v roku 1991 pri zrode myšlienky, ktorá aj vďaka jej spoluautorovi a vytrvalému „napĺňateľovi“ Dr. Svetozárovi Hikkelovi – a mnohým spolupracovníkom, sponzorom aj priaznivcom – žije neustále. Spočiatku súťažilo v okresných a obvodných kolách okolo troch desiatok žiakov a z roka na rok sa ich počet násobí. Tomu, kto pochybuje o potrebe a sile takéhoto zápolenia, odporúčam, aby sa, hoci o rok, vybral v danom termíne do Šale. Stane sa svedkom dopoludnia preplneného entuziazmom, dobrým slovom a detskou radosťou z myšlienok, ktoré Slovákom patria už stáročia.

Ale na vlastné oči uvidí aj úžasné – priam povestí hodné – zmeny. Desiatky ostýchavých detí sa zrazu prirodzene pohybujú v aspoň čiastočne zachovaných k rojoch prastarých mám a prastarých otcov. Ba ostych úplne mizne, keď im z úst plynú myšlienky predkov uložené do povestí či do ich moderných podôb! Medzi súťažiacich a ich pedagógov a rodičov opäť zavítali hostia: spisovatelia a redaktori časopisov Literárny (dvoj)týždenník, Slovensko a Slniečko, bývalý prezident Ivan Gašparovič, herci Ida Rapaičová a Juraj Sarvaš… Všetci zdôraznili potrebu takejto súťaže a poďakovali sa tak súťažiacim, ako aj tým, ktorí ich pripravovali, nezabudli na organizátorov. Nechýbali opäť ani slovenské deti žijúce za hranicami vlasti… Skrátka, súťaž sa postupne vyprofilovala na celoslovensky dobre známu a veľmi obľúbenú. Želáme jej organizátorom, súťažiacim, rodičom aj pedagógom, aby sa jej živá tradícia zachovala a aby každý rok pribúdalo všetko dobré, čo k nej patrí. Vieme, že už na budúci rok jej organizátori pripravujú viaceré zmeny. Čítajte naše periodikum, a všetko sa dozviete v pravý čas. Nateraz sa so Šalianskym Maťkom lúčime s radostným konštatovaním, že opäť zvíťazili všetci, ktorí sa stali jeho kamarátmi!


Bibliografický odkaz:
VÁLEK, Igor. Šaliansky Maťko jubiloval. In: Literárny týždenník, č. 13 – 14, ročník: XXXI, vyšlo 11. 4. 2018, ISSN 0862-5999, EV 3136/09, s. 14. Dostupné z: <https://literarnytyzdennik.sk/saliansky-matko-jubiloval/>.