Samosprávny kraj chce v Trnave založiť kultúrno-kreatívne centrum

818

Ministerstvo kultúry zverejnilo v júli výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na takéto centrá, župan Jozef Viskupič dlhodobo avizuje, že sa o peniaze chce uchádzať.
Mesto Trnava zverejnilo zámer prenajať za jedno euro budovu aj s pozemkami na Trhovej ulici 2 Trnavskému samosprávnemu kraju na zriadenie kultúrno – kreatívneho centra. Trnavský župan Jozef Viskupič dlhodobo avizuje zámer uchádzať sa o možnosť získať peniaze z európskych fondov práve na takýto účel. Trnava budovu v minulosti ponúkala na predaj najskôr za 3,1 milióna eur, neskôr o 300-tisíc eur lacnejšie, ale záujemcu nenašla.

Ministerstvo kultúry vyhlásilo začiatkom júla výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zakladanie kreatívnych centier a podporu dopytu po kreatívnej tvorbe. K dispozícii má na tieto účely takmer 88 miliónov eur. Peniaze z tejto výzvy je možné použiť aj na rekonštrukciu a modernizáciu budov pre potreby kreatívnych centier. Trnavský samosprávny kraj podľa riaditeľa odboru kultúry a športu Petra Kadlica predloží žiadosť o finančný príspevok, ak ju odsúhlasia krajskí poslanci.

Vedenie Trnavského samosprávneho kraja si dalo vypracovať architektonickú štúdiu a stavebné zámery pre pripravovaný projekt kultúrno – kreatívneho centra v Trnave. To by mohlo v prípade získania eurofondov vzniknúť v centre mesta, v historickej budove na Hlavnej ulici 17, v susednej budove bývalého podniku Tatrasklo na Trhovej ulici, prípadne len v niektorej z nich. Mestské zastupiteľstvo v Trnave bude o prenájme rozhodovať 17. septembra, prenájom bude posudzovaný ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Budova na Trhovej ulici 2 bola postavená pred štyridsiatimi rokmi pre generálne riaditeľstvo podniku Tatrasklo, čo bolo združenie viacerých slovenských sklárskych podnikov. Po roku 1989 sa objekt dostal do majetku samosprávy. Podľa znaleckého posudku je všeobecná hodnota stavby a pozemku pod ňou 3,130 milióna eur. Budova však potrebuje zásadnú rekonštrukciu.