Silne znejúce Pianissimo

775

INGRID LUKÁČOVÁ

Básnická zbierka Pianissimo od poetky Oľgy Adamkovičovej-Semkovej (* 1950, Prešov), členky prešovskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov, obsahuje vyše 240 básní rozdelených do troch častí: Ozveny lásky, V rieke nášho času, Na kolenách. Prvý dojem, že sa v zahĺbení do poetickej zbierky Pianissimo stíšim a tichučko usnem opantaná rytmom básnického textu, sa už ani nie po desiatke básní rozplynul. Prečo? Jednoducho – ide o básne, ktoré sú ako injekčné striekačky – ich elixír preniká do celého tela. Zaberajú rýchlo. Čitateľa neuspávajú, dráždia jeho myseľ, ktorá môže vybuchovať do rozličných nálad. Sila slova – odkazu – prehluší vo svedomí naše vnútorné, zväčša nudné ticho. Pri čítaní básní O. Adamkovičovej-Semkovej sa duchovný obzor napĺňa nádejou, pokorou a pokojom. Každodenné motívy a štylizácia jej veršov sú zrozumiteľné, bez príkras a náročných metafor či rýmov, čo zbližuje čitateľa s autorkou. Ľahko sa dá stotožniť s poetkinými témami, problémami a morálnymi hodnotami – našich čias i čias dávno minulých. O. Adamkovičová-Semková pomocou básní spája muža a ženu, matku a dcéru, prírodu i človeka, človeka a Boha… Vo veršoch nachádzame radosti i trápenia, ktoré sú pre nás, ľudí, typické, keď kráčame cestami života. Sú plné racionálnych podnetov, no východisko je konštantné – ani v kríze neupadať do pochybností. Očarujú jemnou vesmírnou melódiou, ktorú autorka citlivo vplieta do veršov. Uvažovanie nad láskou je ako ozvena: Láska sa v nás vďaka básňam prebúdza, je aktívna, vracia sa nám do našich myšlienok ako spomienka i do našich sŕdc ako večná túžba.

Verše Oľgy Adamkovičovej-Semkovej ponúkajú čitateľovi svoj elixír zmiešaný z prísad lásky, porozumenia, s prímesou bolestí, smútkov, drámy sveta, viery v Boha a hudobnej konklúzie. Po prečítaní zbierky nás pohltí sila poetkinho Pianissima.

Oľga Adamkovičová-Semková
PIANISSIMO
Prešov: Vydavateľstvo Ladislav Cuper, 2018, 1. vyd., 242 s., ISBN 978-80-88890-65-2

Zdroj: Ingrid Lukáčová: Silne znejúce Pianissimo. In: Literárny týždenník, ročník XXII, č. 7 – 8 (27. 2. 2019), ISSN 0862-5999, s. 17.