Skuteckého Trh v Banskej Bystrici na eurobankovke

884

Ako nás informovala Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici, v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom vydali eurobankovku s nulovou hodnotou s vyobrazením najznámejšieho Skuteckého diela Trh v Banskej Bystrici (1889).

V roku 2019, ktorý bol rokom 170. výročia narodenia tejto významnej osobnosti Banskej Bystrice, prebiehali v Stredoslovenskej galérii dva paralelné projekty, rozsiahly výskum a reštaurovanie Skuteckého diel z galerijnej zbierky. V rámci nich bolo v marci minulého roka verejnosti predstavené aj zreštaurované Skuteckého ikonické dielo Trh v Banskej Bystrici. Maľba zobrazujúca ženskú postavu s jasnočerveným slnečníkom dominujúcu rušnej atmosfére trhu v centre mesta je súčasťou zbierky Stredoslovenskej galérie od roku 1986. Spolu s ďalšími zreštaurovanými umelcovými dielami ju mohla verejnosť obdivovať do konca októbra 2019, keď bola umelcova vila uzavretá kvôli rekonštrukčným prácam a renovácii expozície.

“Keďže vzhľadom k opatreniam súvisiacim so zamedzením šírenia koronavírusu nemohol byť predaj eurobankoviek spustený v pôvodne plánovanom termíne, galéria sa rozhodla pre predaj v dvoch fázach. V prvej fáze si záujemcovia mohli prostredníctvom online objednávok zakúpiť eurosuveníry postupne od čísla 3 001. Po skončení mimoriadnych opatrení a po sprístupnení zrenovovanej Stálej expozície Dominika Skuteckého spustí galéria fyzický predaj, do ktorého bude začlenených aj prvých 3 000 kusov. Súčasťou druhej fázy predaja bude aj špeciálna séria 2 000 kusov eurobankoviek pripomínajúca 5. výročie vzniku koncepcie ich vydávania, ” uvádza v tlačovej správe galéria.

Foto: archív Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici