Slovak press photo spúšťa 8. ročník súťaže

781

Súťaž novinárskej fotografie Slovak press photo vstupuje do 8. ročníka s novými kategóriami, pravidlami i porotou. V tomto ročníku budú môcť slovenskí fotografi tvoriaci pre médiá prihlasovať svoje práce do kategórií: Aktualita, Reportáž, Portrét, Každodenný život, Svet umenia a kultúry, Životné prostredie a príroda a Šport, ako aj do osobitnej kategórie Grant Bratislavy. Pre slovenských i zahraničných fotografov sú určené kategórie Študenti a mladí fotografi do 26 rokov, kategória Dlhodobý dokument je určená pre snímky rôznych fotožurnalistických žánrov dokumentujúcich rôzne oblasti života ľudí a spoločnosti v priebehu najmenej troch rokov. Novinkou medzi medzinárodnými kategóriami je kategória Fotografia vytvorená mobilným telefónom. Témou tejto kategórie sú Problémy dnešnej doby. Všetky medzinárodné kategórie sú otvorené pre autorov zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska, Rakúska, Slovinska a Ukrajiny. Ako agentúru SITA ďalej informovala Jana Garvoldtová zo Slovak press photo, fotografi môžu svoje práce prihlasovať od 3. júna do 25. augusta na internetovej stránke www.slovak-press-photo.sk.

Pozvanie ako predseda poroty prijal opäť slovensko-kanadský novinársky fotograf pôsobiaci v Agence France Presse (AFP) vo Viedni Joe Klamar. Členmi poroty sú holandský novinársky fotograf z fotografickej agentúry NOOR Kadir van Lohuizen, fotoeditorka francúzskeho denníka Liberation Fréderique Rondet, významný český fotograf a pedagóg Jindřich Štreit a slovenský dokumentárny a portrétny fotograf Andrej Balco. „Porota vyberie v každej kategórii najviac štyri najlepšie práce finalistov, spomedzi ktorých určí víťaza. Mená finalistov zverejní organizátor súťaže najneskôr týždeň pred slávnostným vyhlasovaním výsledkov. Hlavnú cenu Grand Prix bude môcť porota udeliť nielen za samostatnú fotografiu, ale aj za sériu fotografií,“ priblížila Garvoldtová.

Porota v tomto ročníku takisto rozhodne o udelení ceny Mladý talent Slovak press photo slovenskému fotografovi – študentovi do 26 rokov, ktorý porotu zaujme svojou prácou s prihliadnutím na jeho doterajšiu tvorbu. Okrem ocenenia usporiada Nadácia SLOVAK PRESS PHOTO víťazovi samostatnú výstavu. Osobitná kategória Grant Bratislavy sa koná pod záštitou primátora hlavného mesta Bratislavy Matúša Valla. Víťaz tejto kategórie, ktorého na základe ukážky projektu navrhne porota a vyberie primátor Bratislavy, získa štipendium v hodnote 2 000 eur na fotografovanie premien Bratislavy. Témou tohto ročníka je Genius loci.

Oproti predchádzajúcim ročníkom organizátor sprísnil súťažné pravidlá. “Súťažiaci budú povinní uvádzať pri všetkých prihlásených prácach základné informácie o vzniku fotografií tak, aby boli zachované princípy dobrej žurnalistiky. Súčasne sú sprísnené požiadavky na prihlásené fotografie, aby sa zabránilo akejkoľvek manipulácii s pôvodným obsahom,” vysvetlila Garvoldtová.

V rámci tradície organizovania výstav jednému z členov poroty otvoria v Bratislave 2. septembra výstavu fotografií Wasteland a Rising Sea Levels holandského fotografa a člena poroty Kadira van Lohuizena. Jeho série upozorňujú na závažné environmentálne problémy a skúmajú, ako šesť veľkomiest sveta hospodári s odpadom a aké sú vplyvy zvyšujúcich sa hladín mora na životy ľudí. Projekt sa koná pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku, primátora hlavného mesta SR Bratislavy Matúša Valla a starostky mestskej časti Bratislava – Staré Mesto Zuzany Aufrichtovej.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 3. októbra v Primaciálnom paláci v Bratislave a ocenené práce budú opäť vystavené v Dome umenia v Bratislave. Projekt finančne podporil Fond na podporu umenia.