Slovenská filharmónia oslavuje otváracími koncertmi sedemdesiat sezón

742

Slávnostnými koncertmi k 70. výročiu svojho vzniku otvorí Slovenská filharmónia nadchádzajúcu 71. koncertnú sezónu. V sezóne 2019/2020, ktorá potrvá do 14. júna zastáva post šéfdirigenta Slovenskej filharmónie naďalej britský dirigent James Judd. Pod jeho taktovkou zazneli i Otváracie koncerty 71. sezóny 24. a 25. októbra venované jubileu našej prvej hudobnej scény.

„Slovenská filharmónia sa pod vedením Václava Talicha a Ľudovíta Rajtera a neskôr Ladislava Slováka pozoruhodne rýchlo zaradila medzi vedúce orchestre stredoeurópskeho regiónu a vďaka hosťujúcim dirigentom svetového formátu ako Sergiu Celibidache, Claudio Abbado a ďalší získala medzinárodný rešpekt a uznanie,“ pripomína súčasný generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie Marian Lapšanský. Filharmónia podľa Lapšanského výrazným spôsobom podporila rozvoj slovenského symfonizmu, „zaslúžila sa o výrazné pozdvihnutie úrovne slovenského interpretačného umenia a stala sa nenahraditeľným reprezentantom slovenského hudobného umenia v zahraničí“.

Slovenská filharmónia sa predstaví pod taktovkou svojho šéfdirigenta aj na ďalších piatich dvojiciach koncertov hlavných koncertných cyklov, po úvode sezóny budú 5. a 6. decembra, 12. a 13. decembra, 12. a 13. marca 2020, 19. a 20. marca a 4. a 5. júna. Okrem Judda vystúpi na scéne filharmónie rad zahraničných a domácich dirigentov a sólistov. Nielen na koncerty pod taktovkou Judda, ale aj na ďalšie pozýva filharmónia tradične do bratislavskej Reduty, sídla Slovenskej filharmónie. Koncerty cyklu Hudba v chrámoch sa uskutočnia v bratislavských kostoloch, Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa (Jezuiti) a v Katedrále sv. Martina.

Nadchádzajúca 71. koncertná sezóna 2019/2020 ponúka pestrý program v 13 koncertných cykloch. Filharmónia ostáva pri osvedčených koncertných cykloch a dôraz kladie aj na program pre deti a mládež. Medzi tradičné koncertné cykly patria okrem iných Symfonicko – vokálne, Koncerty Slovenského komorného orchestra, Organové koncerty, Stará hudba či koncertný cyklus Klavír a klaviristi a ďalšie. Pre najmenších poslucháčov, mládež i rodiny sú určené Junior koncerty, Rodinné koncerty, Hudobná akadémia Slovenskej filharmónie a Filharmonická škôlka. Orchester filharmónie robí aj mimoriadne koncerty, medzi ktoré patria Vianočné koncerty, Silvestrovský koncert i Novoročný koncert, ale aj séria koncertov venovaná slávnym melódiám z oscarových filmov. V rámci mimoriadnych koncertov je najbližšie 8. novembra naplánovaný Otvárací koncert festivalu Melos-Étos a 17. novembra Koncert k 30. výročiu Nežnej revolúcie.

Hosťom sezóny Slovenskej filharmónie bude medzi inými aj slovenský dirigent svetového renomé Juraj Valčuha. Debutovo sa v sezóne predstavia Španiel Pablo Gonzáles, šéfdirigent a umelecký riaditeľ Varšavskej filharmónie Jacek Kaspszyk a dvaja mladí slovenskí dirigenti Lukáš Pohůnek a Ondrej Olos. Špeciálne hosťujúcim umelcom je venovaný cyklus Klavír a klaviristi, ktorý prináša vystúpenia laureátov významných medzinárodných klavírnych súťaží a koncertných umelcov vystupujúcich na prestížnych pódiách vo svete. Do Bratislavy tak zavíta ruský umelec, víťaz Súťaže Gézu Andu v Zürichu Alexei Volodin, víťaz Medzinárodnej klavírnej súťaže Japonec Yu Nitahara či lauerát mnohých súťaží Kórejčan Jin Sang Lee a ďalší klaviristi. Zo sólistov filharmónia privíta aj ruského violončelistu Alexeya Zhilina, ktorý účinkoval na tohtoročnom festivale BHS ako člen David Oistrakh String Quartet, tiež českého klaviristu Ivana Klánskeho alebo britského klaviristu Stephena Hougha. Zo spevákov vstúpi aj Simona Houda Šaturová, Terézia Kružliaková, kórejský tenorista Kyngh Kim a mnohí ďalší. Po prvýkrát v sezóne filharmónie vystúpi popredný slovenský bas pôsobiaci v zahraničí Štefan Kocán.

Slovenská filharmónia popri uvádzaní svetoznámych diel od majstrov klasickej hudby kladie dôraz aj na pôvodnú slovenskú tvorbu, a to i súčasnú. Z diel od slovenských skladateľov zaznie približne polovica v premiére. V Populárnom cykle je zaradená premiéra diela od slovenského skladateľa Petra Zagara Monolit, skomponovaného na objednávku Slovenskej filharmónie. V premiérach si publikum vypočuje i kompozície od Dušana Martinčeka, Ľubice Čekovskej, Juraja Jartima, Mariána Kittnera, Egona Kráka, Vojtecha Didiho a Ľuboša Bernátha. Na programe je tiež slovenská premiéra diela V parku môjho otca od Iris Szeghy.

Tradične sa všetky telesá Slovenskej filharmónie – orchester Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor a Slovenský komorný orchester, predstavia i na zahraničných koncertných pódiách. Slovenská filharmónia vystúpi v Českej republike a Číne, Slovenský filharmonický zbor tiež v Česku, Srbsku a Nemecku a Slovenský komorný orchester navštívi Južnú Kóreu. Podrobnosti o koncertoch možno nájsť na webstránke Slovenskej filharmónie http://www.filharmonia.sk, kde sú taktiež zverejnené záznamy z vybraných koncertov.

Slovenská filharmónia už niekoľko sezón vychováva aj novú generáciu milovníkov klasickej hudby. Rodinám, deťom a mládeži ponúka viaceré podujatia aj v nadchádzajúcej 71. koncertnej sezóne, ktorá odštartuje koncom októbra. Z organizovaných koncertov v doobedňajších hodinách pokračujú Hudobné akadémie pre materské školy a žiakov bratislavských a mimobratislavských škôl. Slovenská filharmónia bližšie ich program prezentovala na dnešnej tlačovej besede v bratislavskom sídle Redute.

Malým deťom venovala filharmónia organizované programy v Malej sále Slovenskej filharmónie. Bratislavskú Redutu navštívi v októbri, februári a apríli približne 280 škôlkarov. Hudobnú akadémiu pre materské školy organizujú v spolupráci so Slovenskou filharmóniou poslucháči Katedry Hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Koncerty sú naplánované v doobedňajších hodinách a moderovať ich bude Tomáš Boroš.

Pre žiakov základných škôl sú pripravené štyri výchovné koncerty Hudobná akadémia Slovenskej filharmónie, vždy v piatok o 9,30 a 11,30 hod. v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie. Pre rodiny s deťmi ponúka naša prvá hudobná scéna Rodinné koncerty. Naplánované sú na štyri sobotné popoludnia. Oba cykly moderuje Martin Vanek.

Tínedžeri sa môžu tešiť na štyri koncerty cyklu Junior, ktoré sa riadia mottom „mladí mladým“. Mladí ľudia totiž nesedia len v hľadisku, ale účinkujú aj na pódiu. Darí sa to vďaka trvalej spolupráci Slovenskej filharmónie so študentmi bratislavského konzervatória a Hudobno-tanečnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Študenti týchto škôl si spolu so svojimi umeleckými vedúcimi pravidelne pripravujú program vlastných koncertov pre pódium Slovenskej filharmónie. Cyklus otvorí koncert Punc histórie, pulz prítomnosti, na ktorom so Slovenským komorným orchestrom vystúpi Bratislavský detský zbor Základnej umeleckej školy Miloša Ruppeldta. Predstavia sa aj študenti a absolventi najstaršej bratislavskej Základnej umeleckej školy – ZUŠ Miloša Ruppeldta, ktorá si pripomína 100 rokov od svojho založenia. Storočnicu oslávi koncertom v rámci cyklu Junior aj bratislavské Konzervatórium.

Nebude chýbať ani koncert výnimočných poslucháčov Hudobno-tanečnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave, ktorí sa predstavia po boku orchestra Slovenská filharmónia. Na programe je tiež koncert Symfonického orchestra Hudobno-tanečnej fakulty Vysokej školy múzických umení pod taktovkou Mariána Lejavu.