Slovenská komora architektov vyhlasuje 19. ročník Ceny za architektúru CE ZA AR 2020

782

Slovenská komora architektov (SKA) zverejnila výzvu na prihlasovanie architektonických diel do 19. ročníka Ceny Slovenskej komory architektov za architektúru CE ZA AR 2020. Záujemcovia môžu svoje diela do súťaže prihlásiť do 27. mája 2020. Povinnosťou záujemcu je vyplnenie prihlášky, ktorá je aj s pokynmi dostupná na stránke cezaar.tv. Agentúru SITA o tom informovala architektka Broňa Tarnócy. Podmienkou prihlásenia diela je, aby aspoň jeden člen autorského kolektívu bol v čase podania prihlášky členom SKA. Záujemcovia môžu prihlásiť dielo, ktoré bolo zrealizované za ostatné 2 roky.

Zmenou v registrácii prihlášok je v tomto roku podmienka súhlasu so zverejnením prihlasovaného diela architektonických diel, ktorý je dostupný na webovej stránke SKA. Cieľom tejto podmienky je vytvorenie relevantnej databázy súčasných architektonických diel členov Slovenskej komory architektov. Register a jeho zobrazovanie bude komora následne inovovať a propagovať širokej aj odbornej verejnosti ako platformu pre prezentáciu a archiváciu súčasnej slovenskej architektonickej tvorby.

Autori prihlasujú svoje diela do súťaže bez uvedenia kategórie. Ocenenie sa udeľuje vybraným architektonickým dielam členov SKA spomedzi prihlásených uchádzačov v piatich typologických kategóriách: Rodinné domy, Bytové stavby, Občianske a priemyselné budovy, Interiér a Exteriér. Šiesta kategória pod názvom Fenomény architektúry je prierezová a porote umožňuje oceniť rôzne aspekty architektonickej kvality aj mimo typologických kategórií. Okrem týchto ocenení porota udelí aj Cenu verejnosti a Patrón architektúry za osobitný prínos pre rozvoj architektúry. O udelení cien rozhodne porota zložená z domácich a zahraničných odborníkov.

„Ukazuje sa, že aktuálny ročník ocenenia musí mať za úlohu ešte dôraznejšie presadzovať kvalitné riešenia stavieb. Priestory na bývanie, vzdelávanie a zdravotníctvo sú totiž otázkou verejného záujmu a ich kvalita vplýva na všetkých bez rozdielu. Heslom tohto ročníka preto bude #priestorprearchitekturu,” poznamenala architektka.

Úlohou ocenenia CE ZA AR je zdôrazňovať kultúrnu hodnotu architektonických diel, podporovať excelentnosť profesionálnych výkonov architektov, no predovšetkým kultivovať verejné povedomie o nutnosti rozvoja kvalitnej architektúry ako základného princípu zvyšovania kvality prostredia vytváraného výstavbou. Práve z toho dôvodu Slovenská komora architektov každoročne prezentuje nominované diela ako najlepšie architektonické diela s osobitným významom v jednotlivých kategóriách, ktoré si pre svoju originalitu a výnimočnosť zaslúžia osobitnú pozornosť.