Slovenská národná galéria bude mať financie na dokončenie

507

Ministerka kultúry Ľubica Laššáková sa usiluje o to, aby sa rekonštrukčné práce objektov vysokej kultúrnej a spoločenskej hodnoty dokončili čo najskôr. Vláda SR na dnešnom rokovaní schválila ministerkin Návrh na rozšírenie a aktualizáciu Investičnej akcie – Rekonštrukcia, modernizácia a dostavba areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave. Stavebné práce v hodnote 26 800 000 eur budú ukončené koncom roka 2021.

„Strategickým cieľom Ministerstva kultúry SR je, aby Slovenská republika umožnila svojej jedinej národnej fondovej galérii v zriaďovateľskej pôsobnosti štátu profesionálne fungovať v oblasti sprostredkovania vizuálneho umenia širokému spektru odbornej a laickej verejnosti. Zároveň bude možné bezpečne uložiť zbierkové predmety vo vlastníctve štátu nevyčísliteľnej historickej, kultúrnej, umeleckej a dokumentačnej hodnoty v objekte Depozitárneho domu,“ informovala na rokovaní vlády ministerka Ľubica Laššáková.

Slovenská národná galéria (SNG) je jednou z erbových inštitúcii v zriaďovateľskej pôsobnosti štátu. Návrh investície na jej rekonštrukciu vláda schválila ešte v roku 2007, ten bol pozdržaný z dôvodu ekonomickej krízy (2009). Kvôli obštrukciám spôsobenými odkrytím reálneho stavu rekonštruovaných objektov však nebolo možné zámer zmysluplne ukončiť v plánovanom termíne a zabezpečiť bezpečnosť prevádzky priestorov. Plánované práce nezahŕňali projektovú prípravu realizácie interiéru areálu a ani jeho dodanie.

Vláda Petra Pellegriniho dnes v tejto súvislosti schválila iniciatívny materiál Ministerstva kultúry SR Návrh na rozšírenie a aktualizáciu Investičnej akcie – Rekonštrukcia, modernizácia a dostavba areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave. Návrh predlžuje obdobie realizácie a rozširuje plán o projektovú prípravu vnútorného a vonkajšieho interiéru budov v bratislavskom areáli SNG. Aktualizoval sa aj rozpočet. Celková výška finančných prostriedkov bude predstavovať 26 800 000 eur. V roku 2020 bude zo štátneho rozpočtu uvoľnených 14 300 000 eur a v roku 2021 zvyšných 12 500 000 eur.

„Vedenie SNG s potešením prijalo správu o výsledku dnešného rokovania vlády, o to viac, že rekonštrukcia nie je len obnovou chátrajúcich budov. Je to komplexný reštart a jedinečná možnosť ukázať, čo to znamená, byť modernou galerijnou a kultúrnou inštitúciou v digitálnom veku,“ povedala generálna riaditeľka SNG Alexandra Kusá.

V snahe prerobiť SNG na modernú, verejnosti otvorenú fondovú inštitúciu, rezort kultúry plánuje pripraviť na rokovanie vlády SR ešte samostatný materiál na dodanie potrebného vybavenia pre interiér SNG (expozície, výstavných priestorov, knižnice, archívu, depozitárov či informačného systému pre navigáciu návštevníka).