Slovenskí maliari z Ukrajiny v Slovenskom rozhlase

766

Prezentácia slovenskej výtvarnej akademickej i naivistickej tvorby sa stala neoddeliteľnou súčasťou v zahraničí sa formujúcej pôvodnej a teda aj autentickej slovenskej kultúry v jej rôznych oblastiach v rámci približovania sa publiku na Slovensku. Rozhlas a televízia Slovenska sa snaží vo výstavných priestoroch Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici pravidelne oboznamovať slovenskú kultúrnu verejnosť s výtvarnými dielami rôznych žánrov vrátane sochárstva, ktoré vznikli v ateliéroch umelcov v krajanských prostrediach vo svete.

Aktuálne pozýva RTVS – Rádio Slovakia International v spolu organizátorstve s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí na výstavu Slovenskí maliari z Ukrajiny. Vernisáž výstavy sa uskutoční v utorok 4. februára 2020 o 17. hodine v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej 1, jej účastníkom sa prihovorí aj predseda ÚSŽZ Ján Varšo.

Pod pyramídu po rôznych predchádzajúcich výstavách krajanských umelcov (najmä z prostredí vojvodinských Slovákov v Srbsku – či už išlo o spoločné alebo individuálne výstavy tak akademických výtvarníkov, ako aj tvorivé osobnosti z radov povestnej kovačickej i padinskej insity, ale v zastúpení Martina Oscitého žijúceho v Nemecku i ďalších výtvarníkov z krajín západnej Európy) a kolegiálnych stretávkach s umeleckou obcou a publikom materskej krajiny po prvý raz zavítajú aj slovenskí výtvarníci z Ukrajiny. Svoje diela predstaví SRo celá plejáda maliarov, čo robí spomínanú prezentáciu zaujímavejšou.

Na ilustračnej fotografii dielo z tvorby Vladimíra Mykytu