Slovenskí spisovatelia na Dňoch slovenskej kultúry na juhu Čiech

555

Historický vývoj a z neho vyplývajúce súvislosti priali tomu, že slovenská a česká kultúra sú si veľmi blízke a inak to nie je ani v aktuálne dlhodobej súčasnosti. Túto blízkosť a veľakrát prepojenosť aj po vzniku samostatných štátov potvrdzujú viaceré kultúrne a spoločenské podujatia, ktoré sa konajú na oboch brehoch rieky Moravy. Jedným je už 21. ročník Dní slovenskej kultúry v Českých Budějoviciach, ktoré sa tentoraz konali v dňoch 14. – 23. 2. 2020. O širokospektrálnosti podujatia svedčí aj skutočnosť, že na jeho organizovaní sa podieľajú napríklad Slovenský inštitút v Prahe, Slovensko-český klub Praha, Klub slovenských dotyků České Budějovice, Spolok slovenských spisovateľov (SSS), Svetové združenie Slovákov v zahraničí, ČRO České Budějovice, Obec jihočeských spisovatelů… Viac jeden z hlavných spoluorganizátorov Vladimír Skalský, ktorý je o. i. predsedom Svetového združenia Slovákov v zahraničí, ale ako spisovateľ aj členom SSS: “Slovensko-český klub so sídlom koordinuje sieť Dní slovenskej kultúry v rôznych českých a moravských mestách. Myšlienka sa zrodila v Moravskej Třebovej, hneď ako druhé sa pridali České Budejovice, kde je dnes festival najväčší. Odpoveď je jednoduchá – bol záujem. Najprv sa nám do Slovensko-českého klubu ozvala miestna aktívna slovenská učiteľka, Mária Klierová. Spolu s ňou sme sa objednali na radnici a už to išlo. Určite zohráva rolu aj partnerský vzťah s Nitrou, či fakt, že na juhu Čiech žije veľa Slovákov. Najväčšia vďaka za dni v tejto juhočeskej metropole patrí samotnému Štatutárnemu mestu České Budejovice, všetkým jeho starostom a vedúcej odboru kultúry, ktorá sa tomu venuje už mnoho rokov, pani Ive Sedlákovej. Okrem už spomínaného mesta, Slovensko-českého klubu, a Klubu slovenských dotykov v Českých Budejoviciach sa na organizácii festivalu podieľa aj Slovenský inštitút v Prahe a celý cyklus podporuje tiež české ministerstvo kultúry a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.”
Dni v piatok 14. februára otvorila vernisáž výstavy výtvarníka Petra Hargaša Farby môjho života. Potom sa konalo stretnutie slovenských a českých spisovateľov združených v Jihočeském klubu Obce spisovatelu. Slovenskú literatúru a Spolok slovenských spisovateľov zastupovali Pavol Tomašovič a Igor Válek. Okrem toho, že obaja sú aktívni spisovatelia a publicisti, prvý je tajomníkom Trnavskej odbočky a druhý Žilinskej odbočky SSS. Práve z tohto faktu pramenila veľká časť tvorivého dialógu spisovateľov, ktorí sa navzájom informovali nielen o výsledkoch práce, ale aj o možnostiach spolupráce pri organizovaní literárnych podujatí, pri vydávaní slovenskej literatúry v Čechách a českej na Slovensku, ale aj v podobe dvojjazyčných kníh a antológií. Alebo na stránkach Literárneho týždenníka na Slovensku a Literárního fóra v Čechách. Tu zazneli viaceré návrhy, z českej strany hlavne od H. Hosnedlovej, F. Niedla a M. Tota. Z bohatého programu spomenieme ešte aspoň, že Mestské divadlo Trenčín priviezlo Gogoľovu Ženbu, Divadlo Komediograf hru Manželstvo v kocke. Fotografickú tvorbu zastupovala výstava Zuzany Pustaiovej Flashback, s kolekciou šperkov sa predstavila návrhárka Eva Hegedüsová, nechýbal film, ĽH bratov Wimmerovcov, slovenská svätá omša.

Foto: archív mesta České Budějovice

Text pod foto: Spisovateľské stretnutie v neformálnej a tvorivej atmosfére, zľava V. Skalský, I. Válek a P. Tomašovič